A rendszergondolkodás gyakorlata arra készteti az embereket, hogy a világot egy jobb hellyé tegyék.

Rendszergondolkodáson alapuló konfliktus-, és problémamegoldó folyamatokat facilitálok úgy, hogy a szándék tudatosítása, az elképzelés tisztázása, és a cselekvés erősítése által a résztvevőkben kialakuljon az az új logika, amely segítségével egy békésebb és élhetőbb világot építhetnek.

Rendszerelvű tanácsadóként és mediátorként a gyakorlatomban rendszergondolkodással, kognitív gyakorlatokkal és testorientált stresszoldó technikákkal segítem az egyéneket, szervezeteket, aktivistákat, segítőket, a változásért dolgozó szakembereket és a vezetőket, hogy elköteleződjenek a békés változás mellett, ezáltal olyan megoldásokat és kezdeményezéseket hozzanak létre, amelyekkel szisztematikusan újraépíthetik a kapcsolataikat, aktiválhatják magukat, és megújíthatják a világukról alkotott narratívájukat akkor,  amikor arra igazán szükség van. 

Békés történeteink, amelyeket önmagunknak és másoknak mesélünk önmagunk és a világunk kapcsolatáról, megteremthetik azt a biztonságos teret, amiben cselekedeteinkből kibontakozhat a reményeinket valósággá formáló változási.

A rendszergondolkodás segít újrastrukturálni az elménket, olyan pozitív narratívákat építve, amelyek felülről lefelé rendszerszintű változást eredményeznek a testünkben, a létezésünkben és a közösségi életünkben. Reményteljes elképzeléseink által közvetített képek a biztonság érzetét keltik bennünk, és a megosztás során,  a ráhangolódás útján a környezetünkben is. A biztonságérzet képessé tesz minket arra, hogy jelen legyünk, bízzunk, kölcsönösen kapcsolódjunk, és tudatosan döntsünk egyéni és kollektív szinten arról, hogyan cselekedjünk másképp a változás érdekében. 

 

Korunk kiszámíthatatlan, gyakran kilátástalannak és veszélyesnek megélt világában a rendszergondolkodók munkájukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mind egyéni, mind közösségi szinten képesek legyünk kilépni a világunk krízisét okozó problémák elleni tehetetlen harcból,  és a tisztánlátás  nyugodt erejével elmozduljunk a békés megoldások irányába.

 

A békeépítő munkáim

Konfliktuskezelés

Konfliktuskezelés és vitarendezés

Rituálétervezés

Reziliencia, aktivitás és szokásrend fejlesztés

Kapcsolatépítés tréning.jpg

Kapcsolatépítés

Konfliktuskezelési és együttműködői készségek  fejlesztése

Rendszertranszformáció

Üzleti és szervezeti innováció

A béke mint üzlet

Integráció, koherencia, komplexitás, kreativitás - ezek az én hajtóerőim.

 

A konfliktustranszformációk facilitálása során arra fókuszálok, hogy segítsek az egyéneknek és a csapatoknak újrakapcsolódni egymással, hatékonyan kommunikálni, és a konfliktusokat kreatívan, békésen és ami a legfontosabb, rendszerszinten feloldani. Emberekként mindannyian energiát nyerünk a kapcsolatainkból. A rendszerelvű békeépítés célja a konfliktusok feloldása úgy, hogy a rendszer átmozduljon a diszkomfort és a szorongás zárt állapotából az integráció, a koherencia, a komplexitás, a kreativitás és az új lehetőségek irányába. A sikeres újrakapcsolódás tapasztalata felszabadítja azt az energiát a rendszerben, amellyel képes megtenni a következő evolúciós lépést a növekedéshez mind egyéni, csapat-, szervezet- és tágabb értelemben rendszerszinteken. Ezt a jelenséget disztrupciónak hívjuk.

Kiemelt kliensek és partnerek
isobar-01.png
KÉSZ Group.png
Kurt_Akademia.png
Telekom-01 [Átalakított]-01.png
BNP-01-01.png
World Business-01.png
Nokia-01.png
Telenor-01-01.png

Jól jönne a segítség egy konfliktus megoldásában?

A megoldatlan konfliktusok idővel csak súlyosbodnak, és nagyobb károkat okoznak. Nem éri meg halogatni a konfliktust okozó probléma feltárását és megoldását.

Vedd fel velem a kapcsolatot ma, és vágjunk bele közösen a béketeremtő munkába!

Gulbert Lili

Rendszergondolkodó,

Rendszerelvű tanácsadó és mediátor,

Végzős mentáhigiéné hallgató

Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.

© 2021 by Lili Gulbert. All rights reserved.     Terms      Privacy     Contact