top of page

12 hetes
Munkahelyi
békeépítő program

Teremts fenntartható békét a szervezetedben a 12 hetes békeépítő programmal, amelynek a fókuszában az egyéni stressz- és konfliktuskezelési, valamint kapcsolatépítési és kommunikációs készségek fejlesztése áll.  A program során a résztvevő heti rendszerességgel vesz részt az üléseken, amely keretein belül a rendszergondolkodás, vizuális és testorientált technikák alkalmazásával fejleszti kommunikációját, és javítja munkahelyi kapcsolatait és hatékonyságát.  A tanácsadás  során a résztvevő feldolgozhatja az akut konfliktushelyzeteit és kommunikációs kihívásait úgy, hogy átalakítja stresszreakcióit, korrigálja viselkedési sémáit, valamint kidolgozza a konfliktusmegoldási stratégiáját.

A 12 hetes konfliktuskezelési tanácsadói program magában foglalja a résztvevő előtt álló kihívások kezdeti értékelését és egy személyre szabott program létrehozását az egyén kihívásai és szükségletei alapján. Ezután a vezető vagy alkalmazott részt vesz a heti 90 perces ülésen, majd az üléseket követően írásbeli visszajelzést ad a munka előmeneteléről az ellenőrizhetőség érdekében.

 

Munkahelyi konfliktuskezelési tanácsadás

Amikor a szervezetben konfliktus üti fel a fejét, akkor az ezzel járó feszültség és a negatív érzelmek hatására megromlanak a kapcsolatok, sérülnek a folyamatok és elmaradnak a várt eredmények. A rendszerelvű munkahelyi konfliktuskezelési tanácsadás segíthet javítani a kommunikációt és újraépíteni az együttműködési kapcsolatokat. 

Semleges és bizalmi félként munkámmal abban támogatom mind a vezetőket, mind az alkalmazottakat, hogy fejlesszék azon képességeiket, amelyek szükségesek a munkahelyi konfliktusuk megoldásához. Arra törekszem, hogy segítsem őket eljutni a konfliktus gyökeréig. A cél az, hogy megtalálják a probléma megoldásának emberközpontú és hatékony módját, amely minden érintett számára elfogadható.

 

 

"Együttműködő kommunikáció" fejlesztés

Egy szervezet sikeres működését nagyban meghatározza hogy a tagok rendelkeznek-e az együttműködő kommunikáció képességével. A munkatársak és kiemelten a vezetők számára prioritásnak kell lennie a kapcsolatok erősítését és fenntartását célzó, együttműködő kommunikáció kialakításának. Ehhez el kell sajátítaniuk az együttérző és aktív hallgatás képességét, a nyugodt válaszreakciók tudatos formálását, szükségleteik tiszta és egyértelmű közvetítését, a jóindulatú és tiszteletteljes jelenlétet és bánásmódot. 

Összefoglalva, a vezetői és alkalmazotti kommunikáció együttműködés-fókuszú fejlesztésével az alábbi készségeken dolgozunk:

  • a szükségletek és kérések egyértelmű kifejezése;

  • az aktív hallgatás és az értő figyelem gyakorlása;

  • a konfliktusok természetének megértése;

  • az együttműködés építésének technikái;

  • nyugodt, együttérző és jószándékú jelenlét;

  • érzelmi reakciók szabályozása, stressz- és feszültségkezelés;

  • tudatos nonverbális és verbális válaszreakciók fejlesztése;

  • stratégiaalkotás a nézeteltérés feloldására.

 

Munkahelyi konfliktuskezelési tanácsadás vezetők számára​

 

A felsővezetőktől és menedzserektől elvárt, hogy tiszteletteljesen hallgassanak és kommunikáljanak, de mivel ők is emberek, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor eluralkodnak rajtuk az érzelmek. A vezetők célja a pozíciójuknál fogva mindig az kell hogy legyen, hogy azt tegyék, ami jó a szervezetük számára, de vannak olyan helyzetek, amikor nem értenek egyet abban, hogy pontosan mi is „a jó”, és hogyan kellene azt megvalósítani. Ahhoz, hogy valaki együttműködő és hatékony vezető lehessen, képesnek kell lennie szabályoznia az érzéseit és reakcióit annak érdekében, hogy nyugodt és racionális lépéseket tehessen. 

 

A vezetőknek szóló konfliktuskezelési tanácsadás célja a nonverbális és verbális kommunikáció együttműködés-fókuszú fejlesztése, és a fennálló konfliktus megoldási stratégiájának rendszerszemléleten alapuló tervezése. Az ülések során olyan praktikus és hatékony technikákat sajátíthatnak el a vezetők, amellyel gyökeresen transzfromálhatják vezetői jelenlétüket és ezzel a szervezetüket. 

 

Küldetésem, hogy segítsem a fenntartható béke megteremtését emberről emberre, és ezt a szemléletet és eszközrendszert szeretném átadni a vezetői konfliktuskezelési tanácsadás során, hiszen egy szervezeten belül a béke elsőszámú követei a vezetők.

​​

Munkahelyi konfliktuskezelési tanácsadás alkalmazottak számára

Konfliktusok a szervezet bármely szintjén előfordulhat az alkalmazottak között, ami mérgezheti és elviselhetetlenné teheti a munkakörnyezetet. A konfliktusok természetesek az emberi kapcsolatokban, így a szervezetekben is, de ha az érintettek nem képesek tudatosan rendezni a vitájukat, akkor a probléma elfajulhat, ami a kommunikáció szakadását, a kapcsolatok és együttműködések törését és a szervezet hanyatlását eredményezheti. 

A konfliktuskezelési és kommunikációs készségek fejlesztését megcélzó rendszerelvű tanácsadás segíthet a konfliktusban álló alkalmazottak számára, hogy békésen és hatékonyan oldják meg kapcsolati ellentétjüket. A béketeremtés fókuszával vezetett ülések során az érintettek megtanulhatják, hogyan fejezzék ki magukat asszertívan és folytassanak együttműködő párbeszédet úgy, hogy újraépítsék sérült kapcsolatukat, és elmozduljanak a békés megoldások irányába. A rendszerszemléleten alapuló egyéni tanácsadói folyamatok transzformálhatják a kapcsolatokat, ezzel a munkafolyamatokat, és hozzájáruhatnak a békés, valamint együttműködő munkakörnyezet megteremtéséhez. Van megoldás a konfliktusra, munkámmal segíthetek feltérképezni azt. 

Oldd meg szisztematikusan a munkahelyi konfliktusokat

Ha érdekel, hogy a 12 hetes konfliktuskezelési tanácsadói program hogyan segíthet megteremteni a fenntartható békét a szervezetedben, akkor vedd fel velem a kapcsolatot, hogy egy online egyeztetés során részletesen felvázolhassam számodra, hogyan segíthetek a konfliktushelyzetekkel való megküzdésben és a munkahelyi kapcsolatok újraépítésében.

Jelen globális válságok következményeként a feszültség fokozódhat az emberekben, ami több és intenzívebb konfliktust eredményezhet a szervezetben, így a béke és a harmonikus kapcsolatok fenntartása kiemelt fókuszt kell, hogy kapjon azon szervezetekben, ahol az egészséges munkakörnyezet üzleti értéknek számít. A 12 hetes konfliktuskezelési program hatékony megoldás lehet a számukra, hogy mindennap tegyenek a béke érdekében, ezzel a harmonikus üzleti működés, és a virágzó „jövő üzletének” érdekében. 

Kezd el a békeépítést ma!


Szeretnéd feloldani a konfliktusokat és csillapítani a stresszt a szervezetedben?
Vedd fel velem a kapcsolatot egy ingyenes konzultációval kapcsolatban, amely során megtudhatod, hogyan segítek feltérképezni a konfliktusokat a szervezetben, mi alapján határozzuk meg, hogy hol ragadjuk meg a változást és ezek alapján hogyan számolom a díjazást. 


Kapcsolat >>

bottom of page