top of page

A testorientált gyakorlatok alkalmazása az intenzív mentálhigiénés tanácsadáson

Élethelyzeteinket pillanatról pillanatra éljük meg. Ennek során jelentést alkotunk, így születik meg bennünk a szubjektív tapasztalat, amely szavak által nyer értelmet, az az átélt élményre adott reakciónk pedig cselekedetben nyilvánul meg. A jelentésalkotás egy titokzatos és sokrétű folyamat, melynek során rendszerek sokasága együttesen alkotja a tapasztalatot és a jövőre vonatkozó elvárásokat.

 

A legkönnyebben értelmezhető jelentésközvetítő rendszerek a nyelv, a szimbólumok és az absztrakciók. A testi, fiziológiai, viselkedési és érzelmi struktúrákból, folyamatokból sokkal nehezebb koncepciót alkotni, nehezebb szavakba önteni azokat. Ezek az implicit üzenetek és összefüggések többnyire elkerülik a figyelmünket, így velük együtt elkerüljük annak lehetőségét is, hogy a az egyes élethelyzetekhez élethelyzetekhez társított koncepcióinkat és elvárásainkat megújítsuk, és másképp cselekedjünk a változás érdekében.

 

Ha megtanuljuk a figyelmünket a testérzeteinkre összpontosítani, akkor kódolhatjuk annak implicit üzeneteit, és jobban megérthetjük a működésünket bizonyos élethelyzetekben, így mélyebb önismeretre tehetünk szert.

 

Ezen testtudatosság - amit hívhatunk zsigeri helyzetmegértésnek is - képessége minden emberben megvan, ami segíthet feltérképezni a helyzetünket, követni a testi reakcióinkat, beazonosítani a lelkiállapotunkat és biztos iránytűként vezethet minket vissza a testi-lelki egyensúlyi állapotunkba, ha abból kibillennénk.

 

A testorientált gyakorlatok alkalmazása által a láthatatlan testi reakciók figyelmet kaphatnak, lehetőséget adva arra, hogy a belső állapotunkat mélyebben megvizsgálhassuk, és feltérképezzük jelentésüket.

 

A kliens az aznapi munkahelyen történt konfliktusáról beszélt a tanácsadáson. A kliens azért vágott bele az intenzív munkába, mert a munkahelyén megélt stressz - idézem- "tönkretette az életét", és nem találta a kiutat a kóros helyzetből:

 

„A munkahelyemen a felettesem mindig megmondja, hogy mit hogyan kell csinálnom, soha nem jó számára, amit csináltam. Már csak attól is, hogy felidézem az arcát, erős nyomást érzek a mellkasomon. Olyan, mintha egy dió nagyságú kő lenne ott, ami feszít. Kitapintottam, pont itt… Ismerős ez az állapot, mindig ezt érzem, amikor a családommal vagyok, mert állandóan gúnyolnak és kritizálnak. Emlékszem, ez így volt a gyerekkoromban is… Amit megélek ebben az állapotban: szégyen, szorongás, tehetetlenség.” Ezen a ponton kibontakozott a tehetetlenség állapotának jelentése.

“Vajon mit tehetnék, hogy enyhüljön ez az érzés? Az jön, hogy húzzam ki magam, és lélegezzek mélyen.” A testtartás megváltoztatása és a tudatos légzés hatására enyhül a szorongás, elkezd átmelegedni a test, elernyednek az izmok, és a nyugalom érzése járja át. Sikerült állapotot váltania.

Ezt követően jöhet a tervezés: „vajon hogyan alkalmazhatnám ezt a pozitív megerősítő élményt a mindennapjaimban annak érdekében, hogy ne billenjek ki az egyensúlyomból hasonló helyzetekben?”

 Széttöredezett és bizonytalan mindennapjainkban a „túlélésért folytatott küzdelem” leköti minden figyelmünket, és ösztönösen hajtja a cselekedeteinket. A tudatos belső figyelmet ritkán gyakoroljuk a hétköznapi viselkedésünkben. A bizonytalanságból eredően az emberek többsége tudattalanul elkerüli azokat a helyzeteket, amikor fókuszát önmagára kellene irányítania, menekül a viselkedésének és érzéseinek tudatosítása elől. Ezért figyelmét görcsösen kifelé összpontosítja, és folyamatosan az elterelő impulzusokat hajszolja. Így tereli el figyelmét arról, ami VAN, és ezzel a mentalitással elkerüli a probléma megoldásának lehetőségét is egyben.

 

 

 

 „… a mindennapi tudat és az élményvilág a mai emberben meglehetősen beszűkült, szűk társadalmi sémákat követ. Nemcsak a belső figyelem gyakorlata csökevényesedik el, hanem a tudatot torzítja a szűken értelmezett racionalizmus, a szabályok, kötelezettségek és értékek abszolutizálása, a saját én hamis felfogása. Az emberi konfliktusok és problémák értelmezése összefonódik ezekkel a hibás vagy zavaros kategóriákkal, ezek lesznek a problémamegoldási kísérletek premisszái ; így azután nem csoda, hogy a megoldást nem sikerül megtalálni. Változnia kell a lelki beállítódásnak ahhoz, hogy újszerűen tudjuk átgondolni a dolgainkat, meg kell próbálnunk kilépni a szokott keretekből, ki kell tágítanunk a szemléletünket.” - Buda Béla

 

 

A testorientált technikákat alkalmazó intenzív mentálhigiénés munka egy mély, szisztematikus és aktív tanulási folyamat, mely során az ülésen a kliens ráláthat a belső dilemmájára és aktuális problémájának megoldási lehetőségére, megtanulhatja a testorientált gyakorlatokat a hétköznapjaiban alkalmazni a további elakadásaival való megküzdés érdekében, majd a rendszeres gyakorlás által huzalozódik elméjében az a testorientált szemlélet, amellyel könnyebben tud olvasni környezetének dinamikáiban és összefüggéseiben.

 

A testorientált aktiváló mentálhigiénés tanácsadás ajánlott azoknak, akik szeretnék mélyebben megismerni önmagukat, jobb közérzetre, harmonikusabb kapcsolatokra vágynak, vagy tudatosabban szeretnék megélni és alakítani mindennapjaikat.

Úgy érzed, hogy az intenzív munka segíthetne számodra?
Gyere el egy ingyenes próbaülésre és tapasztald meg azt, hogyan hat rád!
 
bottom of page