Rendszerelvű kapcsolatépítés

A rendszerelvű kapcsolatépítő fejlesztések gyakorlata expresszív és testorientált, melynek célja a beszéd, cselekvés, másokkal való kapcsolat rendszerszintű kapcsolódásainak összehangolása, ingtegrálása a konfliktus feloldásának és a béke építésének érdekében.

A kapcsolatok megújítására irányuló problémamegoldó gyakorlatok és technikák segítik:

 

 • beazonosítani a diszfunkcionális konfliktuskezelési sémákat és átalakítani azokat,

 • tágítani a tudatosságot és mélyíteni a kommunikációt,

 • azt, hogy mindez kompetenciává váljon; az egyén képes legyen másképp látni, értelmezni, dönteni és cselekedni a béke megteremtéséért és fenntartásáért. 

Az üléseken alkalmazott, a konfliktuskezelési készségek és konfliktusmegoldási stratégiák fejlesztését célzó rendszerelvű facilitatív munka az élő rendszerek logikáját alkalmazza, egy olyan holisztikus paradigmát építve, mely fókuszában a harmonikus emberi kapcsolati rendszerek kiépítése és fenntartása áll. A kapcsolatépítés gyakorlata az egyénre és annak meghatározó kapcsolataira  (párkapcsolat, család, munka, barátok) irányul, azzal a céllal, hogy segítse őt a kapcsolati rendszerek harmonikus integrációjában.

 

A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni.- Albert Einstein

A kapcsolatépítő fejlesztések kulcsszavai:

Vitalitás, kölcsönösség és kezdeményezőerő

Konfliktuskezelési konzultáció.jpg

Kapcsolatépítő konzultáció

Kilátástalan konfliktusban állsz? Nem látod, hogyan változtathatnál a helyzeteden?

Mozdulj ki a holtpontról, és tégy a változás érdekében!

A rendszergondolkodás gyakorlata által belehelyezkedhetsz a béke állapotába, és a tisztánlátás erejével újraértelmezheted helyzeted, megfogalmazhatod szándékod; hogyan cselekedj másképp azért, hogy harmonizáld a kapcsolatod.

Az egyéni konzultáció célja, hogy az ötvenperces alkalom során ráláthass a konfliktus mögött meghúzódó problémára, és megszülethessen benned az a megértés, melyből erő, reziliencia és orientáció fakad, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy dönts, és tégy a béke érdekében. 

Az egyéni konzultáció történhet mind személyesen, mind az online térben.

Szeretnéd feltérképezni a változtatás lehetőségeit a konfliktushelyzetedben?

Kapcsolatépítés tréning.jpg

Kapcsolatépítő tanácsadás

Káoszt vagy megrekedtséget élsz meg életed valamelyik területén?

 

 

Az kapcsolatépítő tanácsadás során a rendszergondolkodás gyakorlata és a testérzetek által úgy fejlesztjük a kapcsolódási és kommunikációs módozatokat, hogy ezek egy olyan konfliktusmegoldási stratégiát alkossanak , ami alkalmazásával sikeresen megküzdhetsz a diszharmonikusan működő életterület (párkapcsolat, család, munka, barátság, egészség, szabadidő) kapcsolati kihívásaival és konfliktusaival.

Ha olyan nehéz vagy bizonytalan élethelyzetben vagy, ami bénító vagy küzdelmes hatással van rád, akkor ez a testközpontú, szisztematikus folyamat segíthet abban, hogy felszabadítsd erőforrásaidat, újraaktiváld és fejleszd azon blokkolt képességeidet, amelyek tudatos alkalmazásával harmonizálhatod az életed.

Az egyéni tanácsadás történhet mind személyesen, mind az online térben.

Szeretnél többet megtudni a kapcsolatépítő tréning folyamatáról?

Mire alkalmasak a kapcsolatépítő fejlesztések

Életünk emberi kapcsolataiban előfordulnak olyan konfliktusok, amik bénító vagy küzdelmes hatással vannak ránk, és amelyek feldolgozása nem igényel klinikai szaksegítséget, diagnózist és kezelést, csak objektív és kölcsönös támogató kapcsolatot. A kapcsolatépítő fejlesztések ezt a szerepet kívánják betölteni: támogató, rugalmas, ám struktúrált aktivitások, amik célja a kilátástalan helyzetben lévő, konfliktusban ragadt egyének vagy közösségek erőforrásainak felszabadítása, a blokkolt képességeik újraaktiválása, konfliktusmegoldási stratégiájuk fejlesztése, valamint alkalmazásuk tudatosítása.

Miben segíthetnek

A rendszerelvű kapcsolatépítő fejlesztések hasznosak lehetnek azon egyének és csoportok számára, akik konfliktusban állnak; káoszt vagy megrekedtséget élnek meg, valamint nehézkes a kommunikációjuk. A munka ‘aktív módszert’ alkalmaz, azaz a résztvevők a saját élményeik által tanulnak.

 

A közös problémamegoldó folyamat során a test érzeteire hangolódva fejlesztjük a kapcsolódási és kommunikációs módozatokat, hogy a kliens ezek alkalmazásával képes legyen megküzdeni a diszharmonikusan működő életterület (párkapcsolat, család, munka, egészség, szabadidő) kihívásaival és konfliktusaival. 

 

Amin dolgozunk:

 • Testtudatosság: az érzelmek felismerésének, valamint az érzelmek, gondolatok és viselkedések közötti kapcsolat megértésének a képessége;

 • Stressz és feszültségkezelés;

 • Új perspektíva és konfliktusmegoldási stratégia.;

 • Ökológiai kommunikáció képessége: a megélt tapasztalatunk önazonos megfogalmazása és kifejezése a másik fél tiszteletben tartásával;

 • Társas tudatosság: mások perspektívájának átvételére való képesség, az empátia képessége;

 • Interakciótudatosság: A környezet társas dinamikáinak beazonosítása;

 • Reflektív kérdezéstechnika és asszertív kommunikáció;

 • Kapcsolati készségek: békés kapcsolatok építésének és megtartásának a képessége;

 • Felelősségteljes döntéshozás: jó döntések meghozatalának képessége mások viselkedésének és velük való interakciók figyelembevételével;

 • Technikák a negatívumok erőforrásokká való transzformálásához;

 • Szokások a vitalitás és a békés kapcsolatok fenntartása érdekében; 

 • Aktiváló és önmotiváló módszerek elsajátítása.

A kapcsolatépítés facilitátorának szerepe

“A Híd”, aki értő és megértő, mély, aktív figyelemmel tartja meg a kísérő kapcsolatot, ezzel fókuszt és stabil érzelmi támaszt nyújtva a résztvevőknek, így megteremtve annak a lehetőségét, hogy a maguk ritmusában kutathassák, modellezhessék és megfogalmazhassák egy békésebb, örömtelibb, kreatívabb és termékenyebb módját a kapcsolati életüknek.

Kiknek ajánlott

Azon egészséges felnőttek számára, akik fejleszteni kívánják rendszerszemléletüket, konfliktuskezelési készségeiket és konfliktusmegoldási stratégiájukat.

A következő lépés...

Lépj velem kapcsolatba és beszéljük át, hogyan segíthetne számodra a kapcsolatépítő munka az életed harmonizálásában. 

Gulbert Lili

Rendszerelvű tanácsadó és mediátor

Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.

© 2020 by Lili Gulbert. All rights reserved.     Terms      Privacy     Contact