top of page

Kapcsolati konfliktuskezelés és mediáció

Az interperszonális konfliktusok sokféle formában jelentkezhetnek.

Emberi kapcsolataink konfliktusokkal járnak. Ha mégsem, akkor általában az nem egy mély, és kölcsönös kapcsolat. Két ember csak ritkán képes mindig teljes összhangban lenni egymással. Előfordul, hogy szükségletek, vágyak és érdekek ütköznek a felek között, amelyek disszonanciához és konfliktushoz vezetnek. De a konfliktus nem feltétlenül egy „rossz”, negatív állapot. Sokkal inkább egy konstruktív lehetőség a fejlődésre mind a kapcsolat, mind a felek számára egyaránt. A kapcsolati mediáció segíthet egy romboló feszültséget mély tanulási élménnyé alakítani, így ez a  folyamat a kapcsolat elmélyülését is eredményezheti.

Fedezd fel, hogy a facilitált mediácói hogyan segíthet rendezni a vitátokat és transzformálni a kapcsolatotokat.

Párkapcsolati konfliktuskezelés.jpg

Párkapcsolati
konfliktuskezelés és mediáció

Természetéből adódóan az összes konfliktus érzelmi jellegű. A párkapcsolati konfliktusokra ez hatványozottan igaz. Sokat kockáztatnak azok, akik bátran úgy döntöttek, hogy felvállalva  sebezhetőségüket  megnyílnak, és megosztják érzelmi és fizikai életüket a egymással.  A párok konfliktusainak kezelése egy érzékeny és összetett feladat, aminek sikerén egy közös élet és annak fontos emberi kapcsolatai múlnak: a család és a barátok. A párkapcsolati konfliktuskezelés folyamatának fókuszában  a kommunikáció és transzformáció áll: a rendszerelvű mediáció során az elsődleges lépés megteremteni azt a biztonságos teret, ahol a felek megnyugodhatnak és megnyílhatnak az őszinte, bizalmas beszélgetésre, amely során megoszthatják érzéseiket, igényeket és félelmeiket is. Az együttérző kommunikáció gyakorlata során szisztematikusan változik az, ahogy a felek észlelik és értik a másikat, valamint ahogy kapcsolódnak egymáshoz. A biztonságos, nyitott és önazonos kommunikáció kulcsfontosságú a személyes kapcsolatok átalakításában és a párkapcsolati konfliktusok kezelésében.

Az ülések történhetnek online és offline.


Ha változtatni szeretnél a párkapcsolati helyzeteden, akkor vedd fel velem a kapcsolatot.

Családi mediáció.jpg

Kapcsolati konfliktuskezelés barátok és családok számára

Csakúgy, mint az intim partneri kapcsolatokban, az érzelmi feszültség a családokban és a szoros barátságokban is fokozódhat . A személyes kapcsolatokban oly sok szálon kötődnek az emberek egymáshoz. Ezeknek biztos alapja, történelme és elkerülhetetlen jövője van, amelynek kimenetele a kapcsolatok minőségén múlik. De mint már tudjuk, a konfliktusok normálisak és természetesek az emberi kapcsolatokban. Feszült helyzetekben egy szakképzett facilitátor sokat segíthet a baráti és családi körök harmonizálásában azzal, hogy megteremti számukra azt a megtartó teret, ahol az érintettek őszintén megoszthatják szükségleteiket és érzéseiket. A rendszerelvű kapcsolati mediáció gyakorlata és az asszertív kommunikáció lévén a szoros kapcsolatok még szorosabbá válhatnak. A közvetítés által a konfliktus a szeretteket közelebb hozza egymáshoz, nem pedig szétszakítja őket.

Az ülések történhetnek online és offline.


Ha szeretnéd harmonizálni életed fontos kapcsolatait, vedd fel velem a kapcsolatot. 

Üzleti mediáció.jpg

Mediáció üzleti partnerek számára

Anyagi biztonságunk alapja a kiegyensúlyozott pénzügyi siker, amely kihat a családunkra és az életmódunkra is. Az üzleti társulás olyan mint egy házasság: érzelmileg fűtött konfliktusok merülhetnek fel, amik hatással lehetnek a közös vállalkozás üzleti folyamataira és a tagok anyagi biztonságára is. Vannak partnerek, akik ilyen helyzetekben sem adják fel, az ő céljuk nem más, mint hogy az üzleti társulásuk fennmaradjon, ám valamiért önerejükből nem képesek hatékonyan átvezetni a kapcsolatukat a kialakult  krízisen. Vannak, akik a szétválás mellett döntenek, de nem tudnak megegyezni a közös vállalkozásuk megszüntetésének feltételeiről. Függetlenül a végső céloktól, senki nem akar rossz szájízzel, a veszteség érzésével távozni egy partnerségből,  ha van lehetőség a békés, igazságos és eredményes lezárásra. Egy képzett és empatikus mediátor képes értelmezni a konfliktus speciális kontextusát, és megérteni annak egyedi dinamikáit, így hatékonyan ősegíti elő a közös problémamegoldás és megállapodás folyamatát az üzleti partnerek között. A mediáció során kulcsfontosságú egymás kölcsönös meghallgatása, tisztelete és a felek egyenrangúsága. Egy sikeres tárgyalásnak ugyanakkor nemcsak a kölcsönösen előnyös megállapodás lehet az eredménye, hanem érzelmi megkönnyebbülést is hozhat az érdekeltek számára.

Az ülések történhetnek online és offline.

Ha szeretnéd egy kölcsönösen előnyös megállapodással lezárni a társulásodat, vedd fel velem a kapcsolatot.

Miért nélkülözhetetlen a kapcsolati mediáció?

Sok ember számára a személyes kapcsolatokban felmerülő konfliktusok magánügynek számítanak. Pont ez a megközelítés vezethet oda, hogy egy idő után a feszültség elhatalmasodik a feleken, és a romboló folyamatok visszafordíthatatlanná válnak. Ilyen helyzetekben nehéz megtalálni a hosszútávú megoldást  egy semleges és objektív tükör nélkül, amely képes tisztán visszatükrözni a nézőpontokat, az érzelmeket és a dinamikákat.

Sajnos túl sok kapcsolat mérgesedik el amiatt, mert a mi kultúránkban még nem terjedt el a konfliktusok tudatos és kreatív megoldásának szemlélete, így túl sok fontos és mély emberi kapcsolat szakad meg végleg, vagy legalábbis egy időre. Az elfogadott, hogy az érintettek harcoljanak egymással, de ilyenkor nem az a cél, hogy a tünetek mögé nézzenek, és a valódi problémák megoldásán dolgozzanak. A feloldatlan konfliktusok így még több konfliktust generálnak a kapcsolatban és természetesen annak szűkebb és tágabb környezetében is.

De a jó hír az, hogy ennek nem kell így lennie. 

Egy képzett mediátor olyan, mint egy semleges és bizalmi partner:  sokat segíthet a kapcsolati konfliktusok mély megoldásában és a konfliktuskezelési módozatok elsajátításában. Elsőre talán szokatlannak tűnhet, hogy egy szakembert vonjunk be személyes konfliktusunk kezelésébe, de ha jobban belegondolunk, van értelme. Íme három érv a rendszerelvű kapcsolati mediáció mellett.

A probléma jobb megértése

Amikor egy számunkra fontos emberrel, esetleg egy családtaggal állunk konfliktusban, akkor előfordulhat, hogy félünk rálátni vagy nyíltan kimondani azt, ami a teljes igazság, mert az esetleg tovább ronthatja a helyzetet, és végül elveszíthetjük másikat. Ha viszont hiányzik a békés jelenlét, a nyitottság és a bátorság, akkor csak a felszínen zajló harc fokozódhat, a valódi mögöttes probléma pedig megoldatlanul marad.

Egy semleges és objektív mediátorral való konfliktuskezelési folyamat során  a résztvevőknek sokkal könnyebb megnyílniuk és közvetíteni az igazságukat. A feleknek nem kell félniük az ítéletektől, a tanácsoktól és a megtorlásoktól, biztonsággal megoszthatják azt, ami bennük van. Egyszerűen modellezve: ha a mediátor a szobában van, akkor a jelenléte és kommunikációja által békét és objektivitást közvetít a felek számára a facilitáció során, ami segíti a konfliktust okozó probléma hatékony feltárását és megoldását.  

Jobb megoldásstratégia

A legtöbb ember nem szakértője a konfliktusok kezelésének, ami azt jelenti, hogy tudattalanul olyan berögzült konfliktuskezelési sémákat, azaz viselkedési stratégiákat alkalmaznak, amivel sajnos nem képesek megteremteni a kívánt békét, és nem szolgálnak valódi megoldásokkal. Függetlenül attól, hogy milyen diszfunkcionális stratégiát alkalmaz valaki a konfliktusban – támadás vagy elkerülés, esetleg valami más –, ezek csakis még több problémát és mélyebb szakadékot eredményeznek az érintettek között.

A kapcsolati konfliktuskezelés azért segít, mert a közvetítő professzionális szinten járatos azon módszerekben és stratégiákban, amelyek hosszútávú megoldást eredményezhetnek. A résztvevők nemcsak a probléma gyökerére láthatnak rá, de olyan megoldási lehetőségeket is tervezhetnek, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna számukra.

E rendszerelvű konfliktus- és problémamegoldó stratégia elsajátítása lehetővé teszi a felek számára, hogy az életükben felmerülő konfliktusokat békésen és hatékonyan oldják meg.

 

Nincs vádaskodás, sem támadás

Egy másik ok, amiért a kapcsolati konfliktusok megoldása sokszor nem lehetséges külső segítség nélkül, hogy ilyen feszült helyzetekben az egyik  fél azt éli meg, hogy vádolják, míg a másik pedig azt, hogy támadják.

Amikor ez a dinamika működik, a probléma még személyesebbé válik, a megoldás pedig még nehezebbé.

 

A kapcsolati mediációk terében nincs helye sem vádaskodásnak, sem támadásnak, csakis tiszta énkommunikációnak.  A közvetítő a problémára és annak megoldására fókuszál, nem pedig arra, hogy ki a hibás a kialakult helyzet miatt. A cél az, hogy konfliktustól mentesen haladjon a facilitáció, hogy senki ne érezze magát rosszul. 

Összességében a rendszerelvű kapcsolati konfliktuskezelés mediációval hasznos, mert működik. Ha nehézségekbe ütközöl egy konfliktus megoldásában a pároddal, egy családtagoddal, barátoddal, munkatársaddal, társaddal, esetleg más fontos személlyel az életedben, akkor bölcs döntés lehet egy mediátor bevonása a békefolyamat során.

A következő lépés...


Lépj velem kapcsolatba és beszéljük át, hogyan segíthetek számodra mint mediátor a vitád rendezésében és/vagy a kapcsolatod harmonizálásában. 

bottom of page