top of page

Rendszerelvű kapcsolatépítés

A rendszerelvű kapcsolatépítő fejlesztések gyakorlata expresszív és testorientált, melynek célja a beszéd, cselekvés, másokkal való kapcsolat rendszerszintű kapcsolódásainak összehangolása, ingtegrálása a konfliktus feloldásának és a béke építésének érdekében.

A kapcsolatok megújítására irányuló problémamegoldó gyakorlatok és technikák segítik:

 

 • beazonosítani a diszfunkcionális konfliktuskezelési és problémamoldási sémákat, valamint átalakítani azokat,

 • tágítani a tudatosságot és mélyíteni a kommunikációt,

 • azt, hogy mindez kompetenciává váljon; az egyén képes legyen másképp látni, értelmezni, dönteni és cselekedni a béke megteremtéséért és fenntartásáért. 

Az üléseken alkalmazott, a konfliktuskezelési/problémamegoldási készségek és stratégiák fejlesztését célzó rendszerelvű facilitatív munka az élő rendszerek logikáját alkalmazza, egy olyan holisztikus paradigmát építve, mely fókuszában a harmonikus emberi kapcsolati rendszerek kiépítése és fenntartása áll. A kapcsolatépítés gyakorlata az egyénre és annak meghatározó kapcsolataira  (párkapcsolat, család, munka, barátok) irányul, azzal a céllal, hogy segítse őt a kapcsolati rendszerek harmonikus integrációjában.

 

quote.png

A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni.- Albert Einstein

A kapcsolatépítő fejlesztések kulcsszavai:

Vitalitás, kölcsönösség és kezdeményezőerő

Kapcsolatépítő tanácsadás


Konfliktuskezelés stratégia facilitáció Szolgáltatás >>
Kapcsolatépítés tréning.jpg

Mire alkalmasak a kapcsolatépítő fejlesztések

Életünk emberi kapcsolataiban előfordulnak olyan konfliktusok, amik bénító vagy küzdelmes hatással vannak ránk, és amelyek feldolgozása nem igényel klinikai szaksegítséget, diagnózist és kezelést, csak objektív és kölcsönös támogató kapcsolatot. A kapcsolatépítő fejlesztések ezt a szerepet kívánja betölteni: egy támogató, rugalmas, ám struktúrált aktivitás, aminek célja a kilátástalan helyzetben lévő, elakadt egyének vagy közösségek erőforrásainak felszabadítása, a blokkolt képességek újraaktiválása, fejlesztése, valamint alkalmazásuk tudatosítása.

Miben segíthetnek

A rendszerszemléleten alapuló kapcsolatépítő fejlesztések hasznosak lehetnek azon egyének és csoportok számára, akik konfliktusban állnak; káoszt vagy megrekedtséget élnek meg, valamint nehézkes a kommunikációjuk. A munka ‘aktív módszert’ alkalmaz, azaz a résztvevők a saját élményeik által tanulnak.

 

A közös problémamegoldó folyamat során a test érzeteire hangolódva fejlesztjük a kapcsolódási és kommunikációs módozatokat, hogy a kliens ezek alkalmazásával képes legyen megküzdeni a diszharmonikusan működő életterület (párkapcsolat, család, munka, egészség, szabadidő) kihívásaival és konfliktusaival. 

 

Amin dolgozunk:

 • Testtudatosság: az érzelmek felismerésének, valamint az érzelmek, gondolatok és viselkedések közötti kapcsolat megértésének a képessége;

 • Stressz és feszültségkezelés;

 • Új perspektíva és konfliktusmegoldási stratégia.;

 • Ökológiai kommunikáció képessége: a megélt tapasztalatunk önazonos megfogalmazása és kifejezése a másik fél tiszteletben tartásával;

 • Társas tudatosság: mások perspektívájának átvételére való képesség, az empátia képessége;

 • Interakciótudatosság: A környezet társas dinamikáinak beazonosítása;

 • Reflektív kérdezéstechnika és asszertív kommunikáció;

 • Kapcsolati készségek: békés kapcsolatok építésének és megtartásának a képessége;

 • Felelősségteljes döntéshozás: jó döntések meghozatalának képessége mások viselkedésének és velük való interakciók figyelembevételével;

 • Technikák a negatívumok erőforrásokká való transzformálásához;

 • Szokások a vitalitás és a békés kapcsolatok fenntartása érdekében; 

 • Aktiváló és önmotiváló módszerek elsajátítása.

A kapcsolatépítés facilitátorának szerepe

“A Híd”, aki értő és megértő, mély, aktív figyelemmel tartja meg a kísérő kapcsolatot, ezzel fókuszt és stabil érzelmi támaszt nyújtva a résztvevőknek, így megteremtve annak a lehetőségét, hogy a maguk ritmusában kutathassák, modellezhessék és megfogalmazhassák egy békésebb, örömtelibb, kreatívabb és termékenyebb módját a kapcsolati életüknek.

Kiknek ajánlott

Azon  felnőttek számára, akik fejleszteni kívánják kapcsolati készségeiket az érzelmi és a személyes életükben.

A következő lépés...

Lépj velem kapcsolatba és beszéljük át, hogyan segíthetne számodra a kapcsolatépítő munka az életed harmonizálásában. 

bottom of page