top of page

Közösségi konfliktuskezelés és mediáció

Hídépítés és béketeremtés

A csoportok közötti konfliktusok, főleg társadalmi-politikai kontextusban, meglehetősen összetettek. A modern ipari társadalmakban a konfliktusok gyakran túlmutatnak az erőforrásokkal kapcsolatos vitákon, és hosszútávú, mélyen gyökerező szociálpszichológiai konfliktusokká válhatnak a különféle csoportok igényeinek és érdekeinek ellentétei miatt. A közösségi alapú konfliktusok rendszerének feltérképezése és a közösségi konfliktusmegoldási módszerek végrehajtása során számos tényezőt kell átfogóan értékelni. Függetlenül attól, hogy a konfliktus az kisebbségi vagy aktivistacsoportok, kormányzati szervek, politikai testületek és/ vagy vallási közösségek között áll fenn,  a megoldás közös megértéséhez és a dinamikák menedzseléséhez szükség van mind a rendszergondolkodás, mind a konfliktusmegoldás ismereteire és eszközeire. 

Ismerd meg, hogy egy pártatlan közvetítő mint bizalmi partner hogyan segíthet megteremteni a békét a közösségedben.

Számos társadalmi innovációs módszert alkalmazok közösségi munkáim során, amelyek megalapozott rendszer-,  innováció-, design-, üzlet- és szervezetfejlesztési elméletekre és gyakorlatokra épülnek. A közösségek közötti béke megteremtésére irányuló „co-creation” (azaz közös problémamegoldó) folyamatok rendszerelvű facilitációja során konfliktusmegoldási stratégiát tervezünk, amely feltérképezi a rendszerszintű változás lehetőségét az érdekelt csoportok viszonyában. 

Sokszor lehet olvasni mesébe illő történeteket az innovációról. Pedig az innováció nem egy misztikum. Igaz, ritkán egyszerű és kiszámítható, de valójában az innováció egy természetes adaptív folyamat, ami strukturált és szisztematikus. Az innováció útja, ami a megújulástól az újítás felé halad, komplex és szakaszolt, és megannyi hurok, spirál és ugrás jellemezi. A közös problémamegodó folyamat során használt ábra segít számunkra követni ezt az utat, és megérteni, hogyan valósíthatjuk meg békét: azt, milyen szemléletre, módszerekre, tudásra, és akciókra van szükség ahhoz, hogy elérjük a kívánt a változást.  A facilitált közös gondolkodás célja, hogy megértsük:

 • Melyek az érdekelt felek azon szükségletei, amelyek valóban vagy feltételezhetően sérülnek.

 • Az egyes felek milyen értékrendet képviselnek, valamint mik az érdekeik, és azok mennyire elégítik ki a közösség szükségleteit.

 • Hogyan lehetne feloldani a fenyegetettség állapotát, és elmozdítani az érdekelteket a destruktív harcból a konstruktív együttműködés irányába.

 • Minek kellene megtörténnie ahhoz, hogy létrejöhessen egy kölcsönösen kielégítő megoldás.

 • Hogyan tudnánk transzformálni a konfliktust képviselő identitást egy új, sokkal konstruktívabb kulturális identitásnarratívává. 

A rendszerelvű konfliktusmegoldási stratégia megvalósítási szakaszában az alábbi tevékenységekkel segítem az érintett csoportokat vagy közösségeket a béke építésében:

 

 • csoport vagy közösségi mediáció;

 • tárgyalás-facilitáció;

 • problémamegoldó workshop;

 • közösségi ötletelés;

 • vagy egy, a kontextusra tervezett egyedi módszer alkalmazása.

Szeretnél többet tudni a szolgáltatásról?

A rendszerelvű konfliktusmegoldás és

békeépítés stratégiája

Konfliktusmegoldási stratégia mint a társadalmi innováció lehetősége

Közösségi mediáció

Facilitált tárgyalás, transzformatív mediáció és béketeremtés

Mint rendszertranszformációban jártas szakember a csoportkonfliktusok több típusát mediálom:  az egy csoporton belüli vitától egészen az összetettebb, látszólag megoldhatatlan, közösségek közötti konfliktusig. A közösségi munkák során a fókuszom alapvetően a mögöttes félelmekre és érdekekre összpontosul a kapcsolatok transzformációjának és a „win-win szcenáriók” létrehozásának érdekében. De előfordulnak olyan komplex közösségi konfliktushelyzetek, amikor az alkalmazott közvetítői stratégiám az érintettek egyedi körülményeitől függően változhat.

Minek kell teljesülnie egy csoportkonfliktus megoldásához és a béke épüléséhez?

Számtalan tényezőt kell figyelembe vennünk akkor, amikor ideológiailag különböző csoportok közötti konfliktus megoldásáról vagy kezeléséről van szó.

Ilyen léptékű konfliktusoknál a speciális tudással rendelkező szakemberek mellett szükség van egy mediátorra, aki tapasztalt, érti a csoportdinamikákat, a mély rendszerszertranszformáció folyamatát és azon mechanizmusokat, amelyek akadályozhatják vagy ellehetetleníthetik a sikeres kimenetelt.

Rendszertranszformációban jártas szakemberként, az emberi együttműködés és a konfliktusok dinamikáiban szerzett széleskörű tapasztalataimmal dolgozom; közösségi mediációs munkáim során elsődleges, hogy segítsek beazonosítani a mély, korlátozó meggyőződéseket és feltérképezni a béke lehetséges útját, majd az érintett feleket végigvezetni azon egy együttműködő, kreatív problémamegoldó folyamat segítségével, amelynek eredményeképpen létrejöhet kölcsönösen kielégítő megoldás.

Milyen típusú mediációra lenne szükség a közösségedben?

A közösséged bevonódott egy konfliktusba, és a megoldás lehetetlennek tűnik a helyzet komplexitása miatt? A csoportodban kialakult egy belső vita, és segítségre lenne szükséged a vitapontok megtárgyalásához és az „igenek” eléréséhez? Kulturális vagy identitáskülönbségen alapuló közösségen belüli egyéni vagy csoport-, esetleg közösségek közötti konfliktussal állsz szemben? Egyszerűen csak át akarsz beszélni egy konfliktust a csoportoddal, és továbblépni, vagy az emberi kapcsolatokat szeretnéd jobbá tenni a közösségedben és annak együttműködői kapcsolataiban?

Ilyen és más, hasonló jellegű kérdések átgondolásával felmérhetjük, hogy pontosan milyen jellegű mediáció vagy konfiktusmegoldási módszer lenne a legmegfelelőbb a közösséged békéjének megteremtésére.

Lehetséges mediációtípusok a közösségi konfliktus esetén:

 • érdekalapú mediáció;

 • facilitatív mediáció;

 • narratív mediáció;

 • evaluatív mediáció;

 • resztoratív mediáció;

 • transzformatív mediáció;

 • konfliktusmegoldási stratégia és békeépítés.

 

Szeretnél tenni valamit a béke érdekében?


Vedd fel velem a kapcsolatot, és fedezd fel, hogy a közösségi mediációs szolgáltatások közül melyik az, amelyik hozzájárulhat a fenntartható békéhez a közösségedben.

bottom of page