Munkahelyi béketeremtő program

Akut interperszonális konfliktusok esetére

Reaktív és proaktív békeépítő tevékenységeim közül az egyik elsődleges szolgáltatásom a munkahelyi béketeremtő program, amely egyének és csapatok közötti konfliktusok kezelését célozza meg. A program szisztematikus konfliktuskezelő folyamatának három fázisa: konfliktusfeloldás, problémamegoldás és kapcsolatépítés. Az érdekeltek közötti közvetítés célja, a konfliktusok megoldása és a kapcsolatok transzformálása.

Bár minden konfliktushelyzet egyedi, van egy, alább részletesen kifejtett, általános konfliktuskezelési  protokoll, amelyet a munkahelyi béketeremtés során alkalmazok.

Hogyan épül fel egy munkahelyi béketeremtő program?

#1 Egyéni interjú

Minden békeépítő folyamat  az egyéni találkozókkal kezdődik, ahol a közvetítő célja megismerni az érintettek személyes álláspontját és szándékát.

#2 Facilitált beszélgetés

Az egyéni interjúk alapján a békeépítő megállapítja, hogy az érdekeltek önszántukból, a béke megteremtésének céljával nyitnak a párbeszédre, amit a békeépítő mint semleges, bizalmi fél facilitál.

#3 Follow-up ülés

Amennyiben a facilitált beszélgetéssorozat megoldással/megállapodással zárult, a békeépítő egy héttel azt követően egy follow-up ülést kezdeményez, amelynek a célja a résztvevők által tervezett megoldások hatékonyságának ellenőrzése.

#1 Egyéni interjú/ készségfejlesztés

Miután minden érintett beleegyezett abba, hogy részt vegyen a kapcsolati mediáción (viták rendezése esetén, a megállapodás megszületésének érdekében),  vagy a facilitált beszélgetéseken (a konfliktus feloldásának, a mögöttes probléma megoldásának és a kapcsolat transzformációjának érdekében), az első lépés az, hogy a résztvevők személyesen találkozzanak a békeépítővel. Ez fontos azért, hogy kialakuljon a bizalom a békeépítő és a felek között, valamint ezen egyéni interjúk során van lehetősége a közvetítőnek, hogy feltérképezze az érintettek egyedi perspektíváját. A folyamat ezen szakaszában a békeépítő segíti a résztvevőket, hogy feloldják a belső feszültségüket, új összefüggések mentén vizsgálják a konfliktushelyzetüket és a mögöttes problémákat, majd ezek alapján tisztán és önazonosan meg tudják fogalmazni meglátásaikat és asszertívan kommunikálni azokat. 

#2 Facilitált beszélgetés

A konfliktus természetének és békeépítés folyamatának szakértőjeként a békeépítő összehozza az ellentétben álló feleket. Ha személyközi ellentétről van szó, akkor kétoldali beszélgetést kezdeményez, ha pedig csoportléptékű a konfliktushelyzet, akkor más, az esetnek megfelelő resztoratív folyamatot indít el annak érdekében, hogy kezdetét vegye  a helyreállító munka. Minden békeépítőnek megvan az egyedi módszere és stílusa, ahogy kíséri a közös konfliktusmegoldó folyamatot. Esetemben a rendszergondolkodás és a saját bioszisztematikus szemléletem egy egyedi és tiszta struktúrát ad a facilitált folyamataimnak, mely nem csak abban segíti a résztvevőket, hogy rálássanak a konfliktusuk összetett rendszerére és értelmezni tudják azt, de abban is támogatja őket, hogy feloldják feszültségeiket és átalakítsák diszharmonikus kapcsolati mintájukat, ezzel megteremtve  a valódi kapcsolati transzformációt a közös beszélgetések során. 

#3 Egyéni follow-up ülések

A cél az, hogy minden egyes facilitált ülésnek egy megvalósítható és ellenőrizhető akciótervezettel (mediáció esetén megállapodással) kell záródnia, amely meghatározza azokat a gyakorlati lépéseket, amelyeket meg kell tenniük az érintetteknek ahhoz, hogy közösen egy békésebb és hatékonyabb kapcsolatot építsenek. A béketeremtő akcióterv ülésről ülésre fejlődik mindaddig, amíg minden, a konfliktust okozó mögöttes kérdés és probléma feldolgozásra nem kerül, és a közösen tervezett megoldást egyöntetűen el nem fogadják az érintettek. Ezt követően egy hétre rá a békeépítő egyéni follow-up ülést kezdeményez a felekkel, hogy felmérje, a tervezett akcióterv hogyan működik, és segítse annak igazítását vagy optimalizálását. Ha szükségesnek látja, akkor újra kezdeményezheti a facilitációs üléseket a béketeremtő akcióterv módosításának érdekében. 

Szeretnél békét teremteni a csapatodban? Tekintsd meg az egyéni igényekre tervezett munkahelyi béketeremtő programcsomagomat!

Eljött az ideje a béketeremtésnek a csapatodban?

Ha pont ilyen transzformatív folyamatra van szükség a szervezetedben fennálló konfliktus megoldásához és a kapcsolatok újraépítéséhez, vagy ha csak kérdésed van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor vedd fel velem a kapcsolatot bizalommal.

Gulbert Lili

Rendszergondolkodó,

Rendszerelvű tanácsadó és mediátor,

Végzős mentáhigiéné hallgató

Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.

© 2021 by Lili Gulbert. All rights reserved.     Terms      Privacy     Contact