A Business as Usual paradigmájaAz elmúlt évek során sokszor beszéltem az üzleti paradigma változásáról, és annak hatásáról a gazdasági környezet különböző dimenzióra, de mindig feszített, hogy eme vizsgálódásom során nem érinthettem az ember és az élet szintjét. Most szeretném feloldani magamban ezt a feszültséget, mélyíteni a gondolkodásom, és egy új összefüggés tengelye mentén ábrázolni, hogyan fedezhetjük fel újra, őrizhetjük és védhetjük meg tudatosságunkkal a személyes identitásunkat a társas rezonancia terében.


Modern mindennapjainkban megannyi kísértésnek vagyunk kitéve. A többség számára természetes, hogy távoli országokba utazik nyaralni, rendelkezik autóval, televízióval, okostelefonnal, számítógéppel vagy hűtőszekrénnyel. Felmenőink generációinak idejében ezek csakis a szupergazdagok kiváltságai voltak. Ma már a kulturális és egyéni szemléletünket formáló gazdasági érdekekhez fűződő narratívák azt az életképet projektálják ránk, hogy mindenkinek ilyen kényelmi életet kell élnie, és birtokolnia kell az ehhez szükséges tárgyakat és erőforrásokat. Az pedig, hogy mennyi és milyen van ezekből, vagy hogy milyen messzire, mennyi idő alatt jutunk el, eszerint a gondolkodás szerint mérhetővé teszik, “mennyire vittük az életünkben”. Bizonyos szempontból egy sikertörténet, ahova eljutott a modern nyugati társadalom. A gazdasági és technológiai fejlődés sok szempontból megkönnyíti életünk sok aspektusát. Ha a sikertörténet mintázatát vizsgáljuk, egyenesen kikövetkeztethetjük belőle, hogyan felelhetünk meg, illetve hogyan tarthatjuk fent a folyamatos fejlődést és növekedést a “még többet” elv mentén. Ez a “Business as Usual” világrendjének története és hitrendszere, amit sokat hallhatunk a mainstreamben szereplő döntéshozóktól, példaképektől, valamint vállalati vezetőktől. A domináns meggyőződés tehát az, hogy fenn kell tartani a folyamatos növekedést, ehhez pedig növelni kell az értékesítési mutatókat. Ez úgy érhető el, ha az “értékes emberek” különböző kommunikációs csatornákon keresztül képesek meggyőzni és befolyásolni minket, fogyasztókat, hogy még többet vásároljunk és fogyasszunk, azt hitetve el velünk, hogy “soha sem elég”.


Ahogy felnövünk, azt tanuljuk, hogy másokra figyeljünk. A “normálisról” és az “értékesről” alkotott szemléletünket az formálja, amit látunk. Amikor elhisszük ezt, és belehelyezkedünk ebbe, azt gondoljuk, ez a dolgok rendje: ez a sikertörténet.


Ahhoz, hogy passzolj ehhez a rendszerhez, a történet szabályai szerint kell alakítanod önmagad és az életed különböző aspektusait. Ezen életfelfogás kizárja a világ kríziseit, sőt, elbagatellizálja az egyéni élet drámáit is. Világunk média- és kommunikációs hálózatai a modern élet ezen történetét sugározzák, megerősítve és fenntartva bennünk a “soha nem elég” állapotát, amely a norma számunkra.


A sikertörténet által formált társadalmi tendenciák nagy erővel hatnak ránk, és olyan szempontokat képezhetnek az életünkben, amelyek látszólag meghatározhatják az egyén közösséghez való tartozását. Aki nem illeszti be működésébe az adott tendenciák nézeteit, preferenciáit, és cselekvési elképzeléseit, illetve ha nem igazítja és aktiválja a saját programjait ezeknek megfelelően, az elveszítheti funkcionális szerepét a narratívában. Ösztönösen vágyunk arra, hogy jónak találjuk azt, amit mások jónak tartanak, és így részesei lehessünk a közösségi identitásnak. Ezért azok a nézetek és hangulatok, amelyekről sokan úgy gondolják, mindenkinek ezek mentén kellene vélekednie, éreznie és cselekednie, roppant gyorsan és nagy léptékben terjednek. Komoly kihívásoknak vagyunk kitéve a modern életünket behálózó információs csatornákon terjedő audiovizuális hatások által, amelyek megtöltik az agyunkat, és ingerlik a közösséghez való igazodási hajlamunkat.


Vajon muszáj hagynunk, hogy minden hasson ránk?


Konfliktusod van a munkahelyeden?
Nem látod, hogyan oldhatnád meg?
A szakértőről
Gulbert Lili rendszergondolkodó, rendszerelvű tanácsadó és mediátor. Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Szeretnéd megismerni Lilit, és feltértképezni vele a konfliktushelyzeted, hogy megláthasd a lehetőségeid?

Gulbert Lili

Rendszergondolkodó,

Rendszerelvű tanácsadó és mediátor

Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.

© 2021 by Lili Gulbert. All rights reserved.     Terms      Privacy     Contact