A nagy fordulat
A tízezer évvel ezelőtt lezajló mezőgazdasági forradalom radikálisan megváltoztatta az emberek életét. Az ipari forradalom, ami csupán néhány száz évvel ezelőtt kezdődött, szintén drámai tranzíciót eredményezett. Ezek nem csak az egyén életének bizonyos részleteire hatottak ki, hanem az egész társadalmat alapjaiban változtatták meg, beleértve az emberek kapcsolódását egymással és a Földdel. Napjainkban egy hasonló léptékű és hatású változás történik, amit sokan hívnak Ökológiai Forradalomnak vagy Fenntarthatósági Forradalomnak, ami nagy fordulatot eredményez egyéni, kollektív és egyéb rendszerszinteken. Ez átvezet minket a gazdasági növekedést hajszoló, földünket kizsákmányoló, kudarcos gazdasági működésből az életet fenntartó, együttműködésen alapuló közösségi struktúrákba, amelyek törekvése arra irányul, hogy regenerálják életünk és világunk megtört rendszereit.


Ez az átmenet már folyamatban van. Mint minden jelentős átmenet esetében a kezdeti aktivitás most is a peremeken jelentkezik. Viszont mikor eljön az idejük - jómagam úgy hívom ezt: beéri az idő -, az elképzelések és az azokhoz kapcsolódó viselkedési minták elkezdenek terjedni, ragadóssá válnak. Minél több ember teszi magáévá az elképzelést és a perspektívát, annál többeket fog ispirálni, hogy befogadják és működtessék azt. Egy bizonyos ponton az egyensúly kibillen, az erők áttolódnak, és rendeződik a kritikus tömeg. Azok a nézőpontok és gyakorlatok, amik nem olyan rég még perifériára szorultak és szűk rétegekhez szóltak, hirtelen az új mainstreamet jelentik. A "Nagy Fordulat” narratívájával terjed az elképzelés, katalizálódik a törekvés és erősödik a kölcsönös együttműködés, aminek fókuszában a Földünk mint élet-környezetünk gyógyítása áll. Korunk társadalmi és technológiai újításai összehozzák, hangolják, és mozgósítják az emberek energiáját, figyelmét, kreativitását, szándékát, így soha nem látott tömegeket aktiválva.


Ne lepődj meg azon, ha még nem olvastál vagy hallottál a "Nagy Fordulatról” a hír- és a mainstream médiában. Ezeknek az érdekeknek a célja az, hogy olyan váratlan és különleges eseményeket csípjenek el, amit a fényképezőgépükkel egyetlen képen rögzíthetnek. A kulturális változások viszont olyan szinteken zajlanak, amik csakis akkor válnak láthatóvá számunkra, ha hátrébb lépünk, hogy láthassuk a nagy egészet. Az újságokban közölt képek csupán megragadott pillanatok felnagyításai, részletpontok. Ha életünket is ilyen statikus részletképek által értelmezzük, akkor nehéz rálátni arra, hogy döntéseinkkel és tetteinkkel hogyan járulunk hozzá a nagy egész változásához. Fejlesztenünk kell magunkat ahhoz, hogy ne külső lencsék részletképein keresztül értelmezzük a világot, hanem belső kameránk mozgóképei által rálássunk a nagyobb mintákra, és megértsük azokat, belekódolva a "Nagy Fordulat” narratívájának történéseit az életünkbe. Így ami korábban észrevétlen és elképzelhetetlen volt számunkra, az beépül a saját világképünkbe, hiszen már láttuk és átéltük azt.


A világról alkotott modelljeink olyan programokból állnak, amelyek biológiai szereplők cselekvéseit, interakcióit és érzékeléseit írják le. Bármilyen finoman kidolgozottak legyenek is következtetéseink, mégis a saját cselekvő, élő testünk tapasztalatai azok, amelyek minden gondolat és fogalom alapját képezik. Amikor az intuítiv megértési folyamatokat és a belőlük következő tanulási tapasztalatokat a beszéd által, explicit módon leírjuk és megosztjuk, a környezet visszhangja által még valóságosabb, még ismerősebb lesz számunkra az, amit észleltünk, így a másokkal közösen szerzett tapasztalataink egyre erősebb gyökeret vernek, mint közös tudástár jelentést építenek, és kulturális változást eredményeznek.


Ezért fontos tudatosítani azt, milyen képeknek szenteljük a figyelmünket, és azokkal milyen benyomásokat engedünk be magunkba, fókuszban tartva azt, mi jó nekünk, azaz mitől érezzük jól magunkat. Ehhez meg kell tudnunk különböztetni azt, mitől tapasztaljuk meg a harmónia nyugalmát, és mitől a rombolás feszültségét. Mi az, amiért tenni akarunk, és mi az, amitől tehetetlenné válunk. Meg kell tanulnunk aktívabban ügyelni arra, hogy többet lássunk, éljünk és tegyünk meg abból, ami hozzájárul személyes és közösségi életünk harmóniájához, jól-létéhez, és egészségéhez.


Élő testi tapasztalataid által részese lehetsz a ”Nagy Fordulat” történetének, amint a harmonikus létre való törekvésedből fakadóan ösztönösen cselekszel, a közös fókusz mentén regenerálva önmagad, az életedet, az életünket, Földünket.


De vajon hogyan vághatnánk bele? Hogyan hangolódhatnánk a “Nagy Fordulat” történetére?
Konfliktusod van a munkahelyeden?
Nem látod, hogyan oldhatnád meg?
A szakértőről
Gulbert Lili rendszergondolkodó, rendszerelvű tanácsadó és mediátor. Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Szeretnéd megismerni Lilit, és feltértképezni vele a konfliktushelyzeted, hogy megláthasd a lehetőségeid?

Gulbert Lili

Rendszergondolkodó,

Rendszerelvű tanácsadó és mediátor

Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.

© 2021 by Lili Gulbert. All rights reserved.     Terms      Privacy     Contact