A szemlélő tudatosság


Nyitott világunkban végtelen információ áll a rendelkezésünkre, melyek elemzik életünk makro- és mikrokríziseit, és megoldási stratégiákkal szolgálnak. Ezen információk hasznosak lehetnek abból a szempontból, hogy tárgyi tudást szerezzünk a jelenségek működéséről, és ezek alapján megfogalmazzuk koncepcióinkat, ám a fő kérdés az, hogyan tudunk jelenlétünkkel és cselekedeteinkkel hozzájárulni azok megoldásához.Hogyan tudjuk felszabadítani önmagunkban azt az erőt, aminek aktív kifejeződése belőlünk fakadó irányok mentén alakítja az életünk rendszerét, tágabb dimenzióban a világunkat?Ahhoz, hogy erőnkre leljünk és irányt adhassunk cselekedeteinknek, önreflexióra van szükségünk, amely a tudatosságunk lényegét képezi. Ezen tudatosság annak során jelenik meg, hogy életünk áramló kapcsolódásainak tükrében képesek vagyunk rálátni, kik vagyunk valójában, és mi történik bennünk, így elfoglalva méltó helyünket az életünkben. Ehhez fel kell fedeznünk magunkban azt a belső teret, amelyből a szemlélő tudatosság képessége mint erőforrás fakad, mely képessé tesz minket a nyitottságra, a megfigyelésre, és a tisztánlátásra. Ezen képességekkel tisztábban ráláthatunk saját életünk valóságának tágabb és komplexebb összefüggéseire, mélyebb részleteire, és érzékelhetjük szerepünket ezen mintákban, melyeken így változtathatunk.


A nyitottság azt jelenti, el- és befogadunk mindent, ami felbukkan a belső világunkban, és nem ragaszkodunk előre kialakított koncepciókhoz azzal kapcsolatban, milyennek kellene lennünk, és hogyan kellene látnunk, és értelmeznünk a dolgokat. Lebontjuk a korlátozó elvárásainkat; úgy fogadjuk el, olyannak éljük meg a dolgokat, amilyenek, ahelyett, hogy megpróbálnánk olyanná tenni azokat, amilyennek elhittük, hogy látnunk kell. A nyitottság lehetővé teszi számunkra, hogy megéljük valós tapasztalatainkat, ráhangolódjunk arra ami van, és receptíven cselekedjünk, így alakítva az ön- és világképünket.


A megfigyelés képessége által összpontosíthatjuk figyelmünket. Észlelhetjük figyelmünk elkalandozását és erőnk hanyatlását, így újrakapcsolódhatunk a belső terünkkel, ráhangolódhatunk erőnkre, és megerősíthetjük az arra irányuló figyelmünket, hogy mi a szándékunk, mit akarunk cselekedni egy jobb élet megteremtésének érdekében. A megfigyelés tehát nem más, mint a figyelem irányításának, és a cselekvő szándék irányultságának fenntartása.


A tisztánlátással képesek vagyunk “lehorgonyozni” tudatosságunkat, és kiszabadítani önazonosságunkat a mentális tenger viharaiból. Tudatára ébredhetünk általa, hogyan hatnak ránk a környezet dinamikái, és beazonosíthatjuk a belső világunkban zajló azon folyamatokat (gondolataink, érzéseink, hiedelmeink, emlékeink, és szándékaink), amik már nem szolgálnak minket a jelenünkben, sőt, távol tartanak minket önmagunktól; ezekből eredően cselekszünk automatikusan. Ezen képesség fejlesztésével önazonosan és receptíven cselekedhetünk, újrastruktúrálva önmagunkat és az életünket.


Ez a három minőség stabilizálja tudatosságunkat és helyünket az életünkben, ahonnan egyedi szögből nézhetünk rá életünkre, és vizsgálhatjuk azt, legyen szó annak egyéni, közösségi vagy tágabb globális dimenzióiról. Mivel mindnyájan egyedi elmével, egyedi gondolatokkal, érzésekkel, észlelésekkel, emlékekkel, hiedelmekkel, attitűdökkel, képességekkel, tudással rendelkezünk, receptív jelenlétünkkel és cselekedeteinkkel egyedülálló, újító és valós megoldásokkal tudunk hozzájárulni környezetünk jobbá tételéhez. Ehhez nem kell más, minthogy a bennünk megszületett reményt nyitottsággal és elfogadással, ítélkezés és előre kialakított elképzelések nélkül hagyjuk kifejeződni és kitágulni, hogy aztán az a közösségünket aktiváló reménnyé válhasson. Az ebből fakadó kohéziós erő ad közös irányt a kollektív cselekvésnek.
Reflektív feljegyzés:

Írásaimat a hét tapasztalatai alakítják. Ezt a bejegyzést azon tapasztalatom formálta, hogy a szerzett ismeretek és az azokból kreált koncepciók és szándékok mint elvárások milyen nehezen lebontható fogságban tartanak minket. Az a stratégia nem vezet sehova, hogy megváltoztatjuk vagy elnyomjuk azt, amit érzünk, és utasítjuk magunkat ezen elvárások követésére. Az arra tett erőfeszítés, hogy küzdjünk valós tapasztalataink ellen, és visszafojtsuk az abból eredő szándékunkat, törést okoz önmagukban és kapcsolatainkban, életünkben pedig hiányt képez. Így ahelyett, hogy arra biztatnálak, hogy mindenképp tartsd a szándékodat, inkább arra biztatlak, hogy tanuld meg szabályozni a figyelmedet.

Nyitott világunkban végtelen információ áll a rendelkezésünkre, melyek elemzik életünk makro- és mikrokríziseit, és megoldási stratégiákkal szolgálnak. Ezen információk hasznosak lehetnek abból a szempontból, hogy tárgyi tudást szerezzünk a jelenségek működéséről, és ezek alapján megfogalmazzuk koncepcióinkat, ám a fő kérdés az, hogyan tudunk jelenlétünkkel és cselekedeteinkkel hozzájárulni azok megoldásához.

Konfliktusod van a munkahelyeden?
Nem látod, hogyan oldhatnád meg?
A szakértőről
Gulbert Lili rendszergondolkodó, rendszerelvű tanácsadó és mediátor. Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Szeretnéd megismerni Lilit, és feltértképezni vele a konfliktushelyzeted, hogy megláthasd a lehetőségeid?

Gulbert Lili

Rendszergondolkodó,

Rendszerelvű tanácsadó és mediátor

Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.

© 2021 by Lili Gulbert. All rights reserved.     Terms      Privacy     Contact