top of page

Béketeremtés rendszerelvű mediációval

Számos típusa van a konfliktus megoldására és kezelésére irányuló szolgáltatásoknak.  Hogy ezek közül melyik lehet a leghatékonyabb – egy alternatív konfliktuskezelési tanácsadó, mediátor vagy esetleg egy nagyobb, konfliktusmegoldásra szakosodott tanácsadó cég –, az a fennálló konfliktus típusától és a kívánt megoldástól függ.  Ha például jogi vagy munkahelyi konfliktuskezelési tanácsadásra van szükség, akkor érdemes egy olyan céget, esetleg tanácsadót alkalmazni, aki jártas a pénzügyi, jogi vagy munkahelyi viták kezelésében.  Ha pedig kapcsolati transzformációban, konfliktuskezelési készségfejlesztésben vagy egy konflitusmegoldási stratégia megalkotásában lenne szükség szakmai segítségre, akkor olyan, konfliktusmegoldásra szakosodott céget vagy szakembert tanácsos választani, aki megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezik a konfliktusok pszichológiájával, az együttműködések építésével, érdekalapú tárgyalásfacilitáció és/vagy a transzformatív konfliktusmegoldás gyakorlatával kapcsolatban. Jómagam az utóbbi kategóriába tartozom, hiszen rendszerelvű tanácsadói és mediátori munkám fókuszában a kapcsolatok transzformációja áll a tartós béke és egység megteremtésének, és az újító megoldások építésének érdekében, amelyek által egy békésebb és jobb világot építhetünk, együtt. 

Sokrétű békeépítő tevékenységem különféle konfliktuskezelési és kapcsolatépítő fejlesztést, konfliktus- és problémamegoldásra irányuló facilitációt, konfliktusmegoldásistratégia-alkotást, kultúratranszformáció- és üzleti innovációtervezést és konfliktusmegoldási tanácsadást kínál egyének, közösségek és vállalatok számára. 

Kapcsolati konfliktuskezelés

Az intim kapcsolatotoktól kezdve a barátságokon vagy szomszédi viszonyokon át az üzleti társulásig bármilyen típusú emberi kapcsolatban merülhetnek fel konfliktusok. Egy objektív, tapasztalt mediátor segíthet a viták békés rendezésében és a kapcsolatok újraépítésében is. 

Közösségi konfliktuskezelés

Amikor különböző közösségek vagy kultúrák megragadnak egy konfliktusban, akkor elsősorban meggyőződéseik tartják őket távol attól, hogy feloldják az ellentéteket és egyesüljenek, együttműködjenek, együtt éljenek. A tartós béke  megteremtéséhez sokszor szükség van egy szakemberre, egy pártatlan közvetítőre.

Munkahelyi konfliktuskezelés

Minden vállalaton és szervezeten belül merülhetnek fel viták és konfliktusok. A rendszerelvű konfliktuskezelés és mediáció hatékony módja lehet a konfliktusok és kultúra transzformációjának.

 Lépj velem kapcsolatba info@liligulbert.com

Mi a különbség a konfliktusmegoldás és konfliktuskezelés között?

Interperszonális konfliktusaink természetes részét képezik az életünknek, megjelenésük normális és elkerülhetetlen. Mégis, a legtöbb ember ritkán tudatosítja azt, vagy gondolkodik el azon, vajon mit jelent a konfliktus megoldása, és mit tehet azért. Így csak egyszerűen azt teszik, ami ösztönösen jön. Ha viszont a „született” konfliktuskezelési sémánk sérült, akkor  a kapcsolataink fenntartása során nehézségekbe ütközhetünk. A konfliktusmegoldás és konfliktuskezelés mint kifejezések nem képezik részét a mindennapi nyelvünknek. Sokan akkor hallanak róluk először, amikor egy konfliktus krízishelyzetében felkeresnek egy tanácsadót, aki rávilágít ezen szavak szakmai jelentésére. A konfliktusmegoldás és konfliktuskezelés fontos fogalmai a békeépítés gyakorlatának. 

Mi a konfliktus?

A konfliktust számtalan módon definiálják. Konfliktusmegoldásra irányuló gyakorlatomban én úgy definiálom, mint két fél szükségletei, igényei és/vagy érdekei között fennálló vélt vagy valós ellentétet. Más szavakkal, ha legalább az egyik fél azt észleli, hogy másik fél tartósan veszélyezteti vagy semmibe veszi a szükségleteit, igényeit vagy érdekeit, akkor az konfliktust szül a kapcsolatban. A konfliktusok nem egyeznek meg a vitás helyzetekkel, amikor többnyire az ellentét egy bizonyos kérdéssel kapcsolatos, és annak megoldási lehetőségei egyértelműek. Ezzel ellentétben a konfliktusok megoldása nem lehetséges a mögöttes, mély problémák feltárása és a kapcsolatok transzformációja nélkül. Ennek ismeretében mit is jelent a konfliktusmegoldás és konfliktuskezelés?

A konfliktusmegoldás jelentése

A konfliktusmegoldás az, aminek hangzik: a konfliktus mint tünet mögött meghúzódó probléma közös megoldására irányuló folyamat az érdekbeli, igénybeli és/vagy szükségletbeli ellentét feloldásának, a megállapodás vagy tervezet létrejöttének érdekében. Ez egy mélyebb és összetettebb folyamat, mint a vitarendezés, mivel az összes érintett számára kielégítő és elfogadható cselekvési tervnek kell születnie, ezt tehát csak  közösen lehet megalkotni. Így a konfliktusmegoldás folyamata olyan konfliktusok esetén ajánlott, amelyek megoldhatóak és elég fontosak ahhoz, hogy meg is oldják azokat. 

A konfliktuskezelés jelentése

Sajnos nem minden konfliktus megoldható. De mit kezdünk azokkal, amelyeket nem tudunk megoldani? Ilyen helyzetekben jöhet szóba a konfliktuskezelés, amelynek célja a konfliktushelyzet menedzselése, függetlenül attól, hogy az megoldható vagy sem. Világunkban sok olyan konfliktus van, például államok között, amelyek feloldhatatlannak tűnnek, mivel komplexek és régóta fennállnak. Előbb vagy utóbb az ilyen jellegű konfliktushelyzetekben olyan nehézségek és zavarok lépnek fel, amelyeket esetenként kezelni kell, és erre a feladatra konfliktuskezelési tanácsadót alkalmaznak. Ilyen konfliktusok esetén kezelésnek minősülhet, ha elfogadásra kerül az, hogy nem tud létrejönni az egyetértés, vagy az is, hogy bizonyos, könnyebben megoldható részeit feloldjuk a konfliktusnak, , a többit pedig elhalasztjuk. A konfliktuskezelés nagy részben arról szól, hogy eldöntsük, mennyi időt és energiát kell fordítanunk a konfliktus egyes részeire. 

A vitarendezés módszere, a mediáció

A viták  – akár egyének vagy csoportok között – úgynevezett „nullára kihozható játszmáknak” tekinthetők, amiben az egyik fél győzelme a másik fél vereségét jelenti. Az érintettek általában megvannak győződve arról, hogy csakis két kimenetele lehetséges a vitának: a „győztes mindent visz” forgatókönyv vagy a kompromisszum, amiben mindenki veszít. Ez a hozzáállás távol tartja a feleket attól, hogy megoldást keressenek, és ezáltal a problémák csak fokozódnak, ami a vita elmérgesedéséhez vezet. Az integrált és transzformatív mediáció tevékenységét ezzel ellentétben az a szemlélet határozza meg, hogy ha elég kreatívak és együttműködőek vagyunk, akkor megtalálhatjuk a mindenki számára kielégítő megoldást, így megteremtve a „kölcsönösen nyertes” felállást a felek között. Ezért a mediáció sok esetben jobb eredményekhez vezeti a vitás feleket mint, amit el tudnának képzelni, ráadásul a transzformatív folyamat során még a kapcsolatuk minősége is javul. Mediátorként segítek optimalizálni a személyes kapcsolatokat, integratív facilitációval előremozdítani szervezeteken belüli vagy közötti tárgyalásokat, és semleges bizalmi félként közvetíteni ideológiai vagy identitáskülönbségen alapuló konfliktusokat közösségeken belül vagy  közöttük.  

Egyedi módszerem: a rendszerelvű mediáció

Ami a mediátori munkámban feltűnően eltér a hagyományos közvetítői gyakorlattól,  hogy az ülések terében helyet kap egy nagy fehér tábla, amin vizuális eszközökkel vezetem a közös problémamegoldás folyamatát. Ami pedig különleges és egyedi a facilitációs módszeremben, az a rendszerelvű kérdezéstechnika és a stresszoldó megközelítések, amelyek segítenek a résztvevőknek nyugodtan, nyitottan, konstruktívan és kreatívan hozzájárulni összetett problémájuk feltérképezéséhez és a közös megoldásuk megtervezéséhez.

Miért segít a mediáció?

Mi mind ugyanazon oknál fogva megyünk el mediációra: mert szükségünk van rá, hogy végre egyenesen, egyenrangúan és biztonságban kommunikálhassunk, ezzel megteremtve annak a lehetőségét, hogy mindannyiunk számára kielégítő módon rendezzük a vitánkat. Még akkor is, ha nem pont azzal az eredménnyel zárul a folyamat, mint amit elvártunk volna, a megegyezés a megkönnyebbülés és a kapcsolat átalakulásának lehetőségét hozza magával. A mediáció során a felek feltérképezhetik és tisztázhatják szükségleteiket, igényeiket és/vagy érdekeiket oly módon, hogy ezzel fokozatosan építik a közös megoldást.

Mediációs szolgáltatásaimat ajánlom azoknak, akiknek fontosak az alábbi értékek:

A hatékonyság: A mediációs ülések ütemezése nem egyszerű feladat, kifejezetten akkor, ha kettőnél több érintett van a vitában. A folyamat teljeskörű menedzselését rám bízhatod, gondoskodom róla, hogy a kijelölt időpontokban mindenki helyet foglaljon az asztal körül.

A haladás: Az esetek többségében nem pont az a megoldás születik a mediáción, mint amit elvárnak a felek, de már magában azzal rengeteg időt, pénzt és stresszt spórolhatnak,  hogy egy biztonságos és kofliktusmentes légkörben megállapodásra jutnak. Talán ez egy apró lépésnek tűnhet, de valójában hatalmas haladás a kapcsolatok jövőjének szempontjából.

A titoktartás: A mediátort titoktartás kötelezi. Semmi nem hagyja el a szobát, ami elhangzik a facilitáció terében.

 

A konfliktusmegoldás jelentése csak egyike azon fontos fogalmaknak és gyakorlatoknak, amelyeket a velem való közös munka során elsajátíthatsz. Több típusú konfliktus- és problémamegoldásra irányuló tanácsadói szolgáltátatásom közül választhatsz az aktuális szükségleteidnek megfelelően.  Ha pedig fejleszteni szeretnéd konfliktuskezelési készségeidet, illetve a konfliktusmegoldási logikád, akkor különböző egyéni és csoportos tréning és műhelymunka vár rád. Az integratív, transzformatív mediációtól a konfliktusmegoldó tréningen át, tevékenységemmel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy egy harmonikusabb és hatékonyabb környezetben élhess és tevékenykedhess.

bottom of page