top of page

Rituálétervezés

A rituálétervezés során felfedezheted, hogyan teremtheted meg a saját és a környezeted jól-létét a napi, heti, havi vagy akár az éves életrended átalakításával. A megszokott és berögzült tevékenységek rituálékká való átalakítása segíthet megküzdeni a társadalmi izoláció krízisével és a bizonytalanság állapotával. A rituálék integratív gyakorlatok, általuk mélyen és örömtelien kapcsolódhatunk önmagunkhoz és másokhoz, csökkenthetjük testünkben a stresszt, fókuszt adhatunk a tetteinknek. A rituálék aktiválnak minket, és értelmet, célt adnak az életünknek – ez az, amire a leginkább szükségünk van a válságok idején.

 

A rituálé egy bizonyos helyzetben ugyanúgy végrehajtott cselekedet, amikhez szimbólumokat társítunk, amit áthat a jelentés ereje.

A rituálé nem összekeverendő a szokással, rutinnal. Az különbözteti meg őket, hogy az egyikhez jelentést társítunk, a másikhoz pedig nem. Ennek a jelentésnek nem kell egyértelműnek lennie. Sőt, egy kívülálló számára ez a jelentés akár logikátlan vagy irracionális is lehet. A rituálénak nem feltétlenül kell gyakorlatias célt szolgálniuk. A szerepe nem más, minthogy a gyakorlóját átjárja a jelentés, amit az aktivitás környezetéhez és résztvevőihez társít. Olyan érzéseket erősíthet meg a résztvevő(k)ben, mint a hála, az együttérzés, az áhítat, a boldogság, a harmónia, az empátia vagy az eksztázis.

A tudomány, hogy egyértelművé tegye a rituálé és a szokás vagy rutin közti különbséget, sokszor kimagasló eredményeket elért élsportolók példájával él, akik rituáléval készítik fel magukat a megmérettetésre. Egyéntől függően változik, hogy kinek mi az a mozgássorozat, megerősítés, szimbólum, környezet, ami által tudatosan felkészítheti a testét és az elméjét, erősítheti a szándékát, és energetizálhatja a tetteit a teljesítmény érdekében, amihez nem feltétlenül a siker jelentését társítja. A megmérettetést megelőző rituálé csökkenti a stresszt a testben, és növeli az önbizalmat. A rituálék, bármilyen egyszerűek is, bizonyítottan hatékonyak, pozitív hatással vannak a gondolatainkra, érzéseinkre és viselkedésünkre.

Tehát míg a szokás és a rutin egy objektív cél elérésének érdekében rendszeresen gyakorolt aktivitás – mint például a futás, ami által egészségesebbek, fittebbek vagy vékonyabbak lehetünk –, addig a rituálé célja, hogy ezeket az aktivitásokat integrálja és az élmény szintjére emelje, jelentésteljessé tegye – például, hogy a futás által megéljük a szabadság érzését, ami olyannyira hiányzott az életünkből.

Nem csak a fizikai kihívások esetén szolgálhatnak minket a rituálék. Olyan jelentős események esetén, bizonytalanságot keltő helyzetekben is hasznukat vehetjük, mint egy állásinterjú, nyilvános beszéd, az első randevú vagy válási mediációs ülés. Mielőtt szembenéznénk a kihívásokkal, ösztönösen vágyunk rá, hogy csillapítsuk a feszültségünket, hogy száz százalékban jelen lehessünk, és tudatosan cselekedhessünk, ezért felkészülünk: felmondjuk a beszédünket valakinek, többször átnézzük a diáinkat, több ruhát is felpróbálunk, a bemutatkozást tükör előtt gyakoroljuk, vagy az érveinket újra és újra elismételjük. Ilyen helyzetekben az ésszerű felkészülés segít megnyugodni, elköteleződni, aktiválódni, és megadja számunkra a kontroll érzését. 

Előfordul, hogy olyan rituálékat gyakorolunk, amik kevésbé logikusak, de a tapasztalatok azt mutatják, mégis működnek. Mint facilitátor és mediátor fontos, hogy megőrizzem a semlegességemet, és a fejlesztések során jelenlétemmel a békét közvetítsem. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam teremteni, bevált gyakorlataim vannak: a talpamat erősen a padlóra nyomom, a karjaimat megmozgatom, mélyen lélegzem és közben a gyomromra fókuszálok, a tenyereimet összeérintem, illetve magam elé képzelek egy bizonyos expresszív képet. Ezt a rituálét minden egyes facilitációs munka előtt elvégzem, illetve közben is, amikor azt érzem, kezdek feszült lenni a helyzettől.

Emberként mindig is rituáléalkotók voltunk. Már azelőtt voltak rituáléink, hogy a beszéd által kommunikálni tudtunk volna. Mai életünkben is számtalan rituálénk segít a különböző élmények megélésében: születésnapok, a reggelek kezdése, esküvők, évfordulók vagy a tavasz első virágainak megszagolása. Ezek átvezetnek minket a különböző életszakaszokon, míg egyes rituálék a közösséghez tartozás élményét erősítik, mint a sportesemények, nemzeti ünnepek, vallási rendezvények, kulturális események, családi események, a közös étkezés, szakmai események és a lokális rendezvények.

A rituálé segít különleges élménnyel megtölteni a rutinunk, jelentésteljessé tenni a hétköznapjainkat, és megteremteni életünkben az összetartozás kultúráját. 

A rituálék az alábbi értékekkel járulhatnak hozzá az életünkhöz:

 

 1. Kapcsolódás: A másoktól átvett vagy a másokkal együtt gyakorolt rituálék során az aktivitás mélyíti a kapcsolódás érzését. Megélheted, hogy egy nagyobb egész része vagy.

 2. Tudatosság és szándék: A rituálé egyik fő jellemzője, hogy tudatában vagyunk annak, hogy valami különleges történik. Ez az, ami igazán megkülönbözteti a szokástól, a rutintól vagy más rendszeres aktivitástól. Ez által az a része aktiválódik az agyunknak, mely által tudatosabban cselekszünk.  A szimbólumok, valamint a jelentés, amit az aktivitáshoz társítunk, pedig erősítik a szándékunkat. A tudatosság segít abban, hogy ráhangolódjunk egy magasabb jelentésre, így elkerüljük, hogy meggondolatlanul cselekedjünk, és kimozdulhatunk az elakadásból, a monotonitásból, valamint az ismétlésből.

 3. Transzcendentalitás: A rituálék megmagyarázhatatlan dolgokat hívhatnak életre bennünk. Olyan dolgokra hivatkozhatnak, amelyek nem feltétlenül racionálisak, és olyan érzelmeket kelthetnek bennünk­­, amik a legjobban transzcendelitásként jellemezhetőek. Megélhetjük, hogy valamilyen magasabb és nem emberi vagy normális erőkhöz kapcsolódhatunk.

Mi a rituálétervezés?

A rituálétervezés egy jól-lét fókuszú élménytervezés. Az egyedülálló, rendszergondolkodáson alapuló tervezői folyamat során a jelentésre, értékekre, szimbólumokra és narratívára helyezzük a fókuszunkat. Az aktivitás tudatos, alulról-felfelé történő építése során úgy alakítjuk a tapasztalat útját, hogy olyan, a jól-lét állapotának megteremtéséhez szükséges értékek épüljenek be a napjaidba az interakciók által, mint szeretet, hála, remény, hit, bátorság, fókuszáltság, jóindulat, együttérzés, kitartás, reziliencia, önuralom, kreativitás, szenvedély, objektivitás, jövőkép, felelősségérzet, tettrekészség, kapcsolódás, közösségi élmény, jelentésteljesség, vitalitás. A szomatikus tervezői gyakorlat során ábrák és reflektív kérdések segítségével úgy alakítjuk az élményteredet, hogy az felszabadítsa és támogassa a kívánt tevékenységet.

Mire alkalmas?

 • Új rituálé beépítésére a mindennapi működésbe: legyen szó egy teljesen új aktivitásról vagy egy régi, elakadt szokás vagy rutin átalakításáról.

 • A meglévő vagy elhalt rituálék életre keltésének és fenntartásának kidolgozására: például hogyan vezethetnénk be újra a kapcsolatba a kölcsönös párbeszéd rituáléját, vagy hogyan teremthetnénk meg újra a békés családi ünnepek hangulatát.

 • A kapcsolatok, és a közösségi élet transzformálására a rituálék erejével: ilyenkor olyan kérdésekre keressük a választ az érintettekkel, mint például „Vajon mire lenne szükség ahhoz, hogy békésebb, örömtelibb vagy esetleg hatékonyabb mindennapokat éljünk együtt?”.

 • Egy nagy változásra vagy megmérettetésre való felkészülésben: legyen szó  egy doktori dolgozat befejezéséről, egy új munka megtalálásáról, egy nyilvános beszédről vagy egy új otthon megteremtéséről, a rituálékkal való munka segíthet ezek nyugodt és örömteljes megalkotásában, befejezésében, elérésében és megteremtésében.

Milyen változást hozhatnak a rituálék?

 • A rituálék során szerzett különleges és pozitív tapasztalatok átszövik élettörténetünket, ezzel a meggyőződéseinket, az énképünket és az értékeinket.

 • A hétköznapok szürkeségében a rituálék által új perspektívát kaphatunk a jelentésteljes életről.

 • A rituálék során megélt jól-lét állapota újrahuzalozza az elménket és az életünket.

 • A rituálék segíthetnek a stressz kezelésében és a kihívásokkal való megküzdésben.

 • A rituálék integráló ereje által aktiválódik az új viselkedés, ami a gyakorlással természetünkké válhat.

 • A rituálék segítségével szisztematikusan átalakíthatjuk az életmódunkat, így az általános hangulatunkat, vitalitásunkat és hatékonyságunkat.

 • A rituálékkal harmonizálhatjuk idegrendszerünket, ráhangolódhatunk a saját ritmusunkra, ami segít fenntartani szervezetünk egyensúlyát.

 • A rituálék erősítik a tudatosságunkat, célt adnak és motiválnak minket.

 • A rituálék békét és örömöt hozhatnak a kapcsolatainkba.

Miért a rituálék?

Korunkat a fragmentáltság, azaz a széttöredezettség jellemzi. Közösségeink gyökeres átalakuláson mennek keresztül. A gazdasági és társadalmi erők hatására az egykoron stabil és maradandó kötődéseink – házasságunkhoz, munkánkhoz, lakóhelyünkhöz, barátságainkhoz – tünékennyé váltak; így igazodnak kiszámíthatatlan és változékony világunkhoz. Ez a változás kihatott az identitásunkra is, ami szintén széttöredezett, ám ezzel együtt sokkal komplexebb és gazdagabb is lett. Egy globalizált világban élünk, amit egyszerre jellemez a végtelen összekapcsoltság tudata, valamint a mély és biztonságos emberi kapcsolatok hiánya.

Magányosabbak vagyunk, mint valaha. Ezt kutatások is igazolták. Keményen dolgozunk. Állandóan rohanunk, elfoglaltak vagyunk. Figyelmünk elvész a kijelzők hírfolyamában. Kevésbé bízunk magunkban és másokban. Kevesebb barátunk van.

Mára már az is kiderült, hogy az egy évtizeddel ezelőtt olyan lelkesen üdvözölt innovatív technológiák az elvárásokkal szemben nem az összekapcsoltság és megosztás világát hozták el számunkra; hanem a szorongásét és a magányét, amiben megrögzötten figyelünk másokat, és folyamatosan összehasonlítjuk magunkat velük. A fragmentáltság kora megteremtette egy új korszak kezdetét, méghozzá a szorongásét.

A testünk és az elménk komoly árat fizet ezért.

De vajon mit tehetünk annak érdekében, hogy visszafordítsuk a folyamatot?

A tudomány rámutatott: újra kell kapcsolódnunk.

quote.png

El kell mélyítenünk a kapcsolatot önmagunkkal és másokkal. Minél több jelentésteljes élményt kell megélnünk. Közösségeket kell építenünk. Rituálék mentén kell szerveznünk az életünk. Ezek által nyugodtabbak, boldogabbak, örömtelibbek lehetünk, és akár tíz évvel meghosszabbíthatjuk az életünket.” - Dacher Keltner

A mély kapcsolatok és a közösséghez tartozás élménye által csökken a stresszel járó kortizolszint a testünkben; idegpályáinkon újraaktiválódnak a jutalmazás és biztonság mechanizmusai; aktiválódik a vagus ideg, ami megnyit minket mások felé, és elősegíti a bizalom, a nagylelkűség és az együttműködés megnyilvánulásait.

A rituálék szisztematikus átalakításának elmélyült és gyakorlatias útján megismerheted a kapcsolat-, és közösségépítés, valamint a rituálék hatásának erejét.

 

A rituálék teremtettek mintát az életünkben az evolúció során, és a legnagyszerűbb képességeinket bontakoztatták ki, amiket finomított a kulturális evolúció folyamata: megosztani, énekelni, tisztelni, szépséget találni, táncolni, elképzelni, csendben reflektálni, valamint érzékelni azt, amit nem látunk.

A rituálétervezés folyamata során életre hívhatod azokat az adottságaidat, melyek aktív gyakorlásával újrarendezheted széttöredezett napjaidat, így az életedet is.

Mi a rituálé?

Szeretnéd többször megélni az örömteli és jelentésteljes kapcsolódás pozitív megerősítő erejét?


A rituálétervező módszertanom segíthet számodra, hogy elmélyítsd a kapcsolataidat és kivirágoztasd az életedet.

bottom of page