top of page

Ticket Policy

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Gulbert Lili Abigél mentálhigiénés szakember honlapján (www.liligulbert.com) működő jegyértékesítő rendszer a Gulbert Lili Abigél e.v. (1034 Budapest, San Marco utca 20., Adószám: 55205920-1-41) csoportos mentálhigiénés szolgáltatásainak részvételi díjait értékesíti jegy formájában. A Gulbert Lili Abigél (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül történt kiválasztással, valamint a kapcsolódó banki oldalon való online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély között. Vevő a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit.

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó szolgáltatást leíró oldalon ismerhetők meg.

 

3. SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

Eladó kizárólag a www.liligulbert.com oldalon, a saját internetes szolgáltatáskatalógusán keresztül kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint a kapcsolódó banki oldalon megvásárolt jegyekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; vásárlási cím; e-mail cím; telefonszám), Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A Vevő által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 2500 Ft. Ezen összeg Vevő felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, melynek kiegyenlítése után áll Eladó módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és postázása Vevő felé. Kijavításra vonatkozó kérelmet Eladónak a kiállítás dátumától számított három munkanapon belül van módja fogadni.

 

4. VÉTELÁR, FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése az alábbiak szerint kizárólag banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges, ez utóbbi esetén Eladó internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért Gulbert Lili Abigél e.v. nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének – mely tartalmazza a foglalási számot ill. a vásárlási azonosítót – kiküldésével igazolja az Eladó az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli. A vevő által megadott vásárlási adatok alapján  Gulbert Lili Abigél e.v. elektronikus számlát állít ki, melyet a vételár megfizetését követően haladéktalanul eljuttat a Vevő részére az általa megadott e-mail címre.

A rendezvény szervezője fenntartja magának az azonnali, külön előzetes értesítés és indoklás nélküli jegyár módosítás jogát. A jegyvásárlás során a jegyvásárlási tranzakció megindítása során feltüntetett árak fizetendők.

 

 

5. JEGYFOGLALÁS AZ INTERNETEN, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

Interneten történő – a regisztrációt követő – jegyfoglalás esetén rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja cégünk az adott foglalás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a foglalási számot is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó mindennemű kárért felelősség Vevőt terheli. A foglalás sikerességének visszaigazolását a felek Eladó és Vevő között jegyvásárlásra vonatkozó előszerződésnek tekintik az alábbi feltételek mellett. A sikeres foglalást követően Vevő az általa sikeresen lefoglalt jegyet emailben kapja meg a vételár megfizetését követően. Ezen feltételek maradéktalan teljesülése esetén jön létre a felek közötti tényleges jogügylet, melynek alapján Eladó köteles a Vevő által sikeresen lefoglalt jegyet Vevő részére kiszolgáltatni. A sikeres foglalás visszaigazolását követően – amennyiben Vevő az általa lefoglalt jegy vételárát a megjelölt határidőn belül a foglalást visszaigazoló levélben feltüntetett módon  nem egyenlíti ki – Eladó jogosult a foglalás törlésére és a jegy belátása szerinti értékesítésére. Ebben az esetben Vevőt a fentiekhez kapcsolódóan semminemű kártérítés nem illeti meg, azért Eladó semminemű felelősséget nem vállal. Felek tudomásul veszik, hogy a rendezvény szervezőjének (Eladó) jogában áll az értékesítés előre megjelölt határidejét egyoldalúan módosítani vagy az értékesítést felfüggeszteni. Eladó ebben az esetben jogosult lefoglalt jegyek átvételi idejéhez kapcsolódó értékesítési feltételek egyidejű módosítására vagy - amennyiben jegyértékesítést felfüggesztik - szerződéstől való egyoldalú elállásra.

A foglalások határideje a foglalás napjától számított 3 nap, kivéve ha a rendezvény szervezője (Eladó) erről másképp rendelkezik.

A helyek ismételt - akár többszörös - lefoglalása azok blokkolásaként értékelhető, amely megakadályozza az azokhoz való hozzáférést a jóhiszemű Vásárlók részéről, akadályozza az értékesítés zavartalanságát, és ami sem az Eladónak, sem a belépőjegyet ténylegesen megvásárolni szándékozó jóhiszemű Vásárlónak nem érdeke, illetve ami így közvetve kárt okoz egyaránt az Eladónak és a jóhiszemű Vásárlóknak is. Mindezekre tekintettel Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen ismételt foglalásokat - Vevő regisztrációkor megadott e-mail címre küldött előzetes figyelmeztetését követően - Eladó törölheti, ill. az ismétlődő foglalásokat végző Vevők regisztrációját deaktiválhatja.

6. JEGYVÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL

A jegy vételárának átutalással történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt pénzforgalmi számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről eljáró bank visszaigazolást küld az Eladónak. Amennyiben a tranzakció bármilyen okból sikertelenül zárul, cégünk az eljáró bank válaszüzenetét a vásárló tudomására hozza, illetve a megvásárolni kívánt jegyeket foglalásban tartja az 5. pontban leírtak szerint.

A sikeres tranzakció után rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a vásárlási azonosítót is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük.

 

7. AZ ELÁLLÁS JOGA

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse. Fentiek értelmében Vevő elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

8. REKLAMÁCIÓ

Reklamáció benyújtásának módja elektronikus alapú, melyet a info@liligulbert.com email címen tudunk fogadni. A kivizsgálás ideje legfeljebb 30 munkanap. A felhasználó a reklamáció eredményéről emailben kap értesítést.

9. ADATVÉDELEM

Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó az online vásárlás és regisztráció folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett kulturális intézményen kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó azokat a fenti módon kezelje.

10. EGYÉB

Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára. Foglalást kizárólag az 5. és 6. pontban meghatározott feltételek mellett tud elfogadni. A megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

A Gulbert Lili Abigél e.v. által értékesített jegyek mindegyike egyedi QR kóddal van ellátva. A vásárló kötelessége ezt a vonalkódot bizlamasan kezelni, azaz nem hozzáférhetővé tenni harmadik személy részére (például fénykép, szociális hálón való megosztás, stb. által).  Ennek elmaradásából eredően a jegy vonalkódjával való esetleges visszaélésekből keletkezett bárminemű kárért a Gulbert Lili Abigél e.v. semminemű felelősséget nem vállal.

Az Eladó a rendezvény változtatásának jogát fenntartják. Változás esetén, illetve amennyiben az rendezvény elmarad, a jegyek visszaváltásál a Vevőt a regisztrációkor megadott elérhetőségein tájékoztatjuk.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

További kérdéseivel, problémájával keresse munkatársainkat a +36 70 6399566 telefonszámon, illetve a info@liligulbert.com e-mail címen.

bottom of page