top of page

Systemic Leadership Activation

„Ma olyan világban élünk, amelyben a biológiai, pszichológiai, társadalmi és környezeti rendszerek mind összefüggenek. Ahhoz, hogy megfelelően értsük ezt a világot, integrált perspektívára van szükségünk.” – Fritjoff Capra

A rendkívüli válságokkal és kihívásokkal terhelt világunkban a vezetőkre hatalmas felelősség hárul, aminek súlya kihat a jólétükre. A folyamatos bizonytalanságban és az erőn felüli küzdelemben könnyen kiéghetnek, amitől azt élhetik meg, hogy elvesztek, nincs ráhatásuk a körülöttük zajló eseményekre. Ez káoszhoz és/vagy rigiditáshoz vezethet a rendszerükben. A Systemic Leadership Activation (SLA) gyakorlat célja, hogy segítsen az elfáradt vezetőknek újrakapcsolódni önmagukkal, és megerősíteni azon készségeiket és képességeiket, amelyekkel integrált jelenléttel és szemlélettel vezethetik át szervezetüket a komplex kihívásaikon. Ez a holisztikus, mentálhigiénés fejlesztési folyamat olyan tanulási módszereket és tapasztalatokat alkalmaz, amelyek aktiválják a neuroplaszticitás transzformatív erejét, így erősítve a vezetők rugalmasságát és vitalitását, valamint tudatosságukat, amivel fókuszáltan és következetesen építhetik azt a változást, amit most éreznek, és a jövőben látni szeretnének.

 

Az SLA gyakorlat három pillére:

 

Nyitott tudatosság

 

A rendszerszemlélet, mint készség, fejlesztésével a vezetők képessé válnak arra, hogy eligazodjanak a komplex világuk kihívásainak szövevényes hálójában. Arra ösztönzi a vezetőket, hogy szervezeteiket dinamikus élőrendszerekként vizsgálják, amiben minden mindennel összefügg. Ennek a holisztikus szemléletnek az elsajátításával a vezetők képesekké válnak tisztábban látni a döntéseik következményeit, beazonosítani a mintázatokat, és hatékony stratégiákat alkotni a pozitív változás szisztematikus építésére. A rendszergondolkodás gyakorlásával a reflexszerű reakciók gyengülnek, és a fenntartható megoldások fókusza erősödik. A tünetek helyett az okok kezelésére irányul az orientáció, és a sémákat pedig megtörik az intuitív kezdeményezések.

 

Testfókuszú jelenlét

 

A válságok és a szervezeti turbulencia közepette a vezetők gyakran figyelmen kívül hagyják a saját jólétüket. A szomatikus tanulás megerősíti a kapcsolatot a test és az elme között, elősegítve a mélyebb önismeretet és az önszabályozást. A vezetők a testfókuszú munkával képesekké válnak beazonosítani a stressz és a kiégés korai jeleit a testérzeteik és érzelmi reakcióik beazonosításával, és kezelni azokat. A testfókuszú jelenlét gyakorlásával megerősödik az együttérzésük önmagukkal és másokkal, ami által biztonságosabb és autentikusabb kapcsolatokat építhetnek kollégáikkal. A szomatikus tanulás lehetővé teszi a vezetők számára, hogy talpon maradjanak a viharos időkben, és olyan döntéseket hozzanak, amelyek összhangban vannak valódi értékeikkel.

 

Tudatos cselekvés

 

A kiégés és a megrekedtség gyakran abból ered, hogy a személyes értékek és a cselekedetek nincsenek összhangban. A viselkedésaktiválás módszere a mély és rendszerszintű változás katalizátora. A vezetők megtanulják tisztázni a szándékaikat, prioritást adni az értékeikkel összhangban lévő feladatoknak, és pozitív munkakörnyezetet kialakítani. Az aktiváló munka erősíti a céltudatosságot, fokozza a pozitív érzelmeket, stabilizálja az elégedettség érzését, újraéleszti a motivációt és inspirálja az innovációt. A változás szisztematikus építése során a vezetők visszanyerik az irányítást önmaguk és a körülményeik felett.

 

Az válságokkal terhelt mindennapok komplex kihívásainak optimális kezeléséhez autentikus és transzformatív vezetői szemléletre van szükség mind egyéni, közösségi és tágabb rendszerszinten. Ahhoz, hogy egy vezető integrálja ezt a szemléletet a működésébe, többre van szüksége a dialogikus munkánál, ami az értést támogatja. Az interperszonális neurobiológia rámutat, hogy a valódi rendszerszintű változás építésére az egészséges elme képes, ami a jól-lét alapja. A Systemic Leadership Activation mentálhigiénés fejlesztés mély és aktív tanulási folyamata során a vezetők megérthetik elméjük működését (a test, szellem, lélek és kapcsolatok egységében), és megtanulhatják tudatosan formálni azt, így katalizálva személyes fejlődésüket és a rendszerszintű változást rendszereikben.

 

Az SAP vezetői tanácsadás tere semleges és független, ezzel is támogatva a vezetők mély és szabad önismereti munkáját. Ezért a vezetők magánszemélyként kezdeményezhetik és vehetnek részt a folyamatban.

 

bottom of page