Rendszerelvű gondolatok a konfliktusok kezeléséről, a kapcsolatok újraépítéséről és rendszerek transzformációjáról.


Vajon mi motiválja az embereket, hogy olyan kezdeményezésekhez és projektekhez csatlakozzanak, ami nem a személyes hasznukat szolgálja?


Tudatosságunk – az önmagunkhoz és másokhoz való hiteles kapcsolódásunk érzékelése – a törődés és az együttérzés fejleszthető forrása. Képesek vagyunk mélyíteni a bennünk lévő érzést, hogy a világhoz tartozunk. Mint a fák, amelyek kiterjesztik gyökérzetüket, mi is növekedhetünk a kapcsolódásainkkal, erőt, bátorságot és tudást nyerhetünk általuk, amire igazán nagy szükségünk van ahhoz, hogy katalizátorai lehessünk a változásnak. Ez a “Nagy Fordulat” harmadik dimenziója, ami a testünk érzeteiben, az elménk elképzeléseiben, és a kapcsolódásaink által megnyilvánuló valóságunkban végbemenő változásból ered. Bölcs szellemi hagyományokkal összecsengő gyakorlatokat tartalmaz, amelyek egyúttal igazodnak a kor új tudományos eredményeihez is.
Az 1968-as Apollo 8 űrrepülőgép Hold-expedíciója során készült képek által az emberiség először láthatta bolygónkat, a Földet. Az emberiség történelme folyamán nekünk adatott meg először, hogy részünk legyen ebben a csodálatos látványban . Ezzel párhuzamosan a tudomány területén radikálisan új eredmények láttak napvilágot arról, hogy hogyan működik Földünk mint önszabályozó élő rendszer. Az elmúlt negyven évben Földünkről készytett képek, a Gaia-elmélet és a környezeti kihívások formálták a gondolkodásmódunkat az életünkről és az Életről. Már nemcsak a határaink által kijelölt országunk állampolgáraiként határozzuk meg önmagunkat, hanem egy határtalan kollektív identitás részeként is. Mint megannyi ősi hagyomány tanította generációkon át: a Földdel egyek vagyunk. Egy összefüggő világ részei vagyunk. Az élőlények alkotta kiterjedt közösség pedig a mi “élő organizmusunk” is, azaz a mi élő rendszerünk.


Tudatosságunk mélyül és tágul, amint egy nagyobb élettérbe helyezzük magunkat mint amit a testünk határol. Két, addig összeegyeztethetetlen terület, a tudomány és a spiritualitás egyesülése jött létre ezen evolúciós ugrás során. Sok spirituális világszemélet középpontjában az a gondolat áll, hogy minden dolog mélyebb szinten összefüggésben áll egymással; korunk tudományának kutatásai és eredményei is hasonló irányba mutatnak. Mind a spirituális felismerések, mind a tudományos felfedezések együttesen járulnak hozzá egy új valóságszemlélet kialakulásához, ami segít értelmezni önmagunk és a világunk kapcsolatának komplexitását.


Mi magunk is a “Nagy Fordulat” harmadik dimenziójának részeseivé válunk, amikor figyelmünket önmagunk és tudatosságunk fejlesztésére fókuszáljuk, ami által megjelenhet bennünk a vágy és az erő, hogy cselekedjünk is világunkért . Az önmagunkkal való hiteles kapcsolódásból az együttérzés tiszta belső látása fakad, lehetővé téve számunkra a bennünk és közöttünk áramló energia és információ érzékelését. Ezen képesség fejlesztése révén “kitágíthatjuk” énünket a testünk határain túlra, és felfedezhetjük az összefüggő világ igazságát. Az újrakapcsolódás érzete által egy természetesebb létezési módba lepünk, a “mi” részévé válunk, így szélesítjük ki kapcsolataink rendszerét, ami táplál, megtart, és megvéd minket a kiégéstől. Az önmagunkban és a “világunkban” megteremtett jól-lét és jobb-lét felé vezető út egyik kihívása tehát abban rejlik, hogy egészséges tudatosságot fejlesszünk ki magunkban, amely révén megszabadulhatunk korlátozó ön-, és valóság-meghatározásainktól, és mind egyéni, mind kollektív életünkben megvalósíthatjuk az integráció magasabb szintjét.


Az, hogy a jövő generációk milyen történeteket mesélnek majd korunkról, az a mi választásainkon múlik. A legfontosabb választásaink pedig azok, amelyeket személyes életünk során megélünk, és aminek részeseként látjuk magunkat. Választásainkkal tudatosan alakíthatjuk élettörténetünket, nemcsak a jövő generációjának jobb élete éredekében, hanem önmagunk jól--léte miatt is, itt és most. Amikor átadjuk magunkat egy szép történetnek, akkor az képes életre kelni általunk, irányítja gondolatainkat, érzéseinket, és tetteinket, új értelmet adva az életünknek. Képes vitalizálni minket, és megerősíteni szándékunkat, hogy szívünk/testünk szerint cselekedjünk. Egy harmonikus és jelentésteljes élettörténet megosztása transzformáló erejű: olyan energiát és információt közvetít, ami megérint, és megmozdít másokat, jobbító célok – ahol nagyobb a tét, mint a személyes hasznunk vagy veszteségünk – mentén irányt ad cselekedeteiknek, és formálja tudatosságukat. A “Nagy Fordulat” élettörténetei pedig ilyen történetek.

Munkahelyi_konfliktus_konzultáció.png
Konfliktusod van a munkahelyeden?
Nem látod, hogyan oldhatnád meg?
A szakértőről
Gulbert Lili rendszergondolkodó, rendszerelvű tanácsadó és mediátor. Missziója, hogy munkájával egy békésebb világot építsen. Legyen szó konfliktusról akár egyének között, akár egy cégen belül, vagy különböző közösségek között, semleges és bizalmi partnerként arra törekszik, hogy segítsen újraépíteni a kapcsolatokat, újratervezni a folyamatokat, és harmonizálni az élet-, és munkakörnyezeteket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen.
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
telefon
+36 70 6399566
Szeretnéd megismerni Lilit, és feltértképezni vele a konfliktushelyzeted, hogy megláthasd a lehetőségeid?

Konfliktus ütötte fel a fejét a csapatodban?

Teremts békét! Építsd újra a kapcsolatokat, javítsd

a kommunikációt és csökkentsd az üzleti rizikót. Szeretnéd tudni, hogyan vágj bele?

Beszéljük át a lehetőségeidet egy ingyene online konzultáción>>