top of page

Traumatudatos női vezetői kör 

Szupervíziós csoport olyan női vezetőknek, akik szeretnék egyesíteni és autentikusan kifejezni a bennük rejlő együttérzést és erőt.

„A négyfős körben teret adunk az ünneplésnek. Ünnepeljük a megtartó erőnket, érzékenységünket, kreativitásunkat és szépségünket. Ünnepeljük, milyen messzire jutottunk azóta, hogy anyáink, nagyanyáink és dédanyáink elkezdték felemelni a hangjukat. Örökségünket ápolva kutatjuk egyedi hangunk erejét, hogy megtanuljunk könnyed magabiztossággal teret adni önmagunknak és annak a változásnak, amelyet kapcsolatainkban, közösségeinkben, bizonyos környezetekben vagy a világunkban látni szeretnénk.” – Gulbert Lili, mentálhigiénés szakember, a kör facilitátora

 

A Traumatudatos női vezetői kör arra fókuszál, hogy támogatást adjon az elfáradt, vezetői pozíciójukban elveszett vagy ismétlődő negatív kapcsolati helyzeteikkel mit kezdeni nem tudó nőknek. A szupervíziós csoportfoglalkozásokon a résztvevők mélyebben megismerhetik önmagukat szakmai környezetükben, illetve megtanulhatják tudatosabban alakítani jelenlétüket és kapcsolataikat a mindennapjaikban. 

 

Kiket várunk a szupervíziós körben?

 

 • akik társadalmi innovációs folyamatokat vezetnek, és ehhez együttműködéseket építenek (pl. szociális vállalkozók, nonprofit szférában dolgozó szakemberek, szervezők és civil vezetők stb.),

 • akik másokat vezetnek a változás útján (pl. coachok, tanácsadók, mediátorok),

 • akik szervezetek transzformációját vezetik (pl. HR-szakemberek),

 • akik a jövő vezetőinek szemléletét fejlesztik (pl. oktatók, kutatók),

 • akik újító folyamatokat vezetnek (pl. üzleti vezetők, vállalkozók, fejlesztők)

 

 

Hogyan dolgozunk?

 

Hangunkon, testünkön ott van a lenyomata a korai kötődő kapcsolataink mintáinak, szocializálódási folyamatunk milyenségének – annak, ahogyan lányból nővé értünk – és életünk meghatározó, akár sokkoló negatív élményeinek. Testtartásunk, mozdulataink kifejezik azt, amit magunkról tanultunk: hogy nőként kik vagyunk, kinek kell lennünk, vagy kinek kellene lennünk, de soha nem lehetünk. Szomatikus mintáink megmutatják azokat a rejtett meggyőződéseinket, amelyek korlátoznak minket abban, hogy biztonságban és bizonyossággal éljünk az erőnkkel, és nőként elég teret nyerjünk, azaz kiteljesedjünk, akár vezetői szerepünkben is.

 

A negatív szomatikus minták negatív gondolatokat, érzéseket és reakciókat generálnak, az így teremtett negatív tapasztalatok pedig negatívan hathatnak önbecsülésünkre: alul- vagy felülértékelhetjük magunkat. 

 

A féléves szupervíziós csoportmunka célja, hogy testorientált és kognitív technikákkal segítsen a részvevőknek átdolgozni az önértékelésüket torzító, ismétlődő vezetői élményeiket. A négyórás foglalkozásokon elég időt hagyunk a mély és aktív tanulási folyamatnak:

 

 • a szakmai élethelyzeteik és a minták tudatosításának,

 • az élmény átélésének és átalakításának,

 • az új viselkedésminta aktiválásának és gyakorlásának,

 • a pozitív vezetői jövőkép formálásának és megerősítésének.

 

 

Mit adhat a szupervíziós kör?

 

A részvevők a bennük kialakuló tudatosság, megerősödő jelenlét segítségével képesek lesznek szakmai környezetük dinamikáiban olvasni és korlátozó mintáikat beazonosítani, majd tudatosan változtatni azokon, hogy felszabadíthassák önmagukban azt a természetes erőt, amellyel kiegyensúlyozottan vezethetik közösségeiket a változás útján.

 

A 12 alkalom alatt megtalálhatják válaszaikat a következő kérdésekre:

 • Hogyan tarthatnám fenn a kapcsolatot testem intuitív bölcsességével a mindennapjaimban?

 • Hogyan erősíthetném meg a kapcsolatomat a csapatommal, közösségemmel, családommal?

 • Hogyan segíthetnék másoknak, hogy stresszes helyzetekben megtalálhassák a biztonságukat?

 • Mi a legfontosabb nekem?

 • Hogyan képzelem el a jövőmet?

 • Mit tehetnék ezért a jövőért a mindennapjaimban?

 

A foglalkozásokon a résztvevők azon készségeiket fejleszthetik – és ehhez aktiválhatják azon belső erőforrásaikat –, amelyekkel nagy nyomás alatt is képesek tudatosan és autentikusan cselekedni:

 • Egyértelműen megfogalmazni a meglátásaikat, szükségleteiket, iránymutatásaikat.

 • Tartani a belső határaikat, és határt jelölni másoknak.

 • Stabilan tartani a kapcsolatot önmagukkal, miközben kapcsolódnak másokkal.

 • Kapcsolati fókusszal kezelni a konfliktusokat – amelyek életünk természetes velejárói, és mindig a fejlődés lehetőségét hordozzák magukban.

 

 

Miért van a női vezetőknek szüksége támogató körökre:

 

megkérdezett női vezetők csaknem fele arról számolt be, hogy a munka és a magánélet egyensúlya gyakran vagy mindig felborul. A fele pedig magas szintű kiégést tapasztalt.

A nők a vezetésben más jellegű, komplexebb kihívásokkal néznek szembe, mint férfi társaik. A szervezeteknek ezt tudatosan kell kezelnie, proaktívabb és holisztikusabb megközelítéseket kell alkalmazniuk a női vezetőik támogatására a mentális és fizikai egészségük megóvásának, és a jól-létük támogatásának az érdekében.

 

A Traumatudatos női vezetői kör egy független mentálhigiénés program, melynek célja megteremteni azt a semleges és biztonságos teret, amibe a vezetők kimozdulhatnak, és nyíltan megoszthatják nehéz élményeiket, letehetik terheiket, töltődhetnek és új megküzdési stratégiákat fejleszthetnek a kör kölcsönös és megtartó hálójában.

A szupervíziós program folyamatosan keresi a helyét. Ott jön létre, ahol arra szükség van:

 • kezdeményezhetik vezetők a szervezetük számára,

 • kezdeményezhetik szervezetek a fókusz csoportjuk számára,

 • kezdeményezhetik önszerveződő női körök szervezeteken kívűl,

 • vagy egyénileg is csatlakozhatnak a női vezetők az általam szervezett állandó körökhöz.

 

Történjen bármilyen úton a kezdeményezés, felülről vagy alulról, ugyanazon irányelvek mentén alakul a kör: semleges, biztonságos, bizalmi.

 

“Mi nők, egyszerűen nem úgy vagyunk “összerakva” biológiailag, hogy bírjuk a tartós és fokozott stresszt. Ezt igazolják a kutatások is, miszerint a női vezetők több mint fele kiég. De, ami a legelszomorítóbb tény ezzel kapcsolatban az, hogy a tinédzserkorú lányok esetében a szorongás és a depresszió már járvány méretű. Minden negyedik serdülő lány tapasztalja a depresszió tüneteit. Fiúk esetében ez kevesebb, mint minden tizedik. Eljött az ideje, hogy újraértékeljük a nőként betöltött szerepünket ebben az erőjátszmákkal és krízisekkel terhelt világban. Ha nem tesszük meg magunkért, akkor tegyük meg a “lányainkért”, hogy ne örököljék a szorongásunkat. Alkossunk köröket, és beszélgessünk arról, hogyan képviselhetnénk, védhetnénk és virágoztathatnánk ki a női erőnket egészségesen. Ezzel is példát mutatva a következő generációnak.

Együttérzel az üggyel, és szeretnél létrehozni egy “Traumatudatos női vezetői kört” a közösségedben?”

 

Vedd fel velem a kapcsolatot az info@liligulbert.com címen.

 

Vagy te szeretnél csatlakozni egy körhöz?

 

Íme az aktuális női köreim, amikhez csatlakozhatsz>>

bottom of page